Redd Barna følger nøye med på hvordan forholdene utvikler seg i land som er rammet av krig og katastrofer, og har et særlig fokus på barn. Akkurat nå står seks land sentralt i Redd Barnas nødhjelpsarbeid.

Syria

Foto: Redd Barna/Ahmad Baroudi
En fire år gammel syrisk gutt utenfor familiens telt. Vinteren blir kald også i Syria-regionen, og mange barn har vært på flukt siden 2011.

(omfatter også nabolandene Jordan, Libanon, Irak, Tyrkia og Egypt)  

Det er nå tre år siden borgerkrigen brøt ut i Syria. Foreløpig står frontene steilt mot hverandre.Situasjonen: Krigen i Syria har fått store konsekvenser, både for landets egen befolkning og for nabolandene. Inne i Syria er nå 4,2 millioner mennesker på flukt, mens over 9 millioner mennesker har behov for hjelp. I nabolandene er det nå 2,2 millioner flyktninger. Halvparten av de som er rammet er barn. 

Dette gjør Redd Barna: Redd Barna har store nødhjelpsoperasjoner både inne i Syria og i landene som har tatt imot flest flyktninger. Vi deler ut mat og rent vann, støtter sykehus og helsesentre, får barna tilbake på skolebenken og sikrer at de har trygge steder å leke. 

Filippinene

Foto: Redd Barna/Jerome Balinton
11 år gamle Anna Mae med en bag full av livreddende varer på Filippinene tidligere i år. Det er planlagt nødhjelpsrespons i de tyfonrammede områdene minst tre år til.

8. november 2013 ble Filippinene rammet av Haiyan, en av tidenes sterkeste tyfoner. Situasjonen: I følge FNs ferskeste overslag er 14,4 millioner mennesker rammet av tyfonens herjinger. Over en halv million hjem er ødelagt, og rundt 4 millioner mennesker er hjemløse. 

Dette gjør Redd Barna: Takket være en stor stab med både lokalt og internasjonalt ansatte, var Redd Barna umiddelbart i gang med nødhjelpen. Hjelpen har kommet i form av støtte til vann, mat, husly, beskyttelse, helse, sanitær og utdanning. I løpet av de neste tre årene skal Redd Barna yte hjelp til 1,6 millioner filippinere, av dem over 800 000 barn.

Den sentralafrikanske republikk  

Foto: Redd Barna/Mark Kaye
9 måneder gamle Joseph på et av Redd Barnas helsesentre i Den sentralafrikanske republikk. Mobile helseklinikker er et av tiltakene for å få nødhjelpen frem i borgerkrig.

Borgerkrig har brutt ut mellom ulike folkegrupper, med sekterisk vold som resultat. Situasjonen: 2,3 millioner barn er direkte rammet av krisen. 600 000 barn har behov for akutt nødhjelp. Mange forlatte barn er blitt vervet som barnesoldater.

Dette gjør Redd Barna: Redd Barna jobber i Den sentralafrikanske republikk, blant annet med mobile helseklinikker for å sørge for at barn og familier får tilgang på de mest nødvendige helsetjenester. Til sammen 40 000 barn har så langt fått hjelp, både til ernæring og helsehjelp. I tillegg jobber Redd Barna for at barn skal få gå på skole. 

Jemen

Foto: Redd Barna/David Bebber
Barn i aktivitet i en flyktningleir i Jemen.

I Jemen pågår det en kronisk krise, der over halvparten av befolkningen er rammet av interne stridigheter, vold og matmangel. Situasjonen: Fattigdom, arbeidsledighet, interne konflikter og mangel på politisk stabilitet har ført til matmangel for 10 millioner mennesker. Jemen har en av verdens høyeste forekomster av kronisk underernæring, der seks av ti barn er underutviklet på grunn av matmangel og 250 000 barn er livstruende underernært.

Dette gjør Redd Barna: Vi arbeider i åtte distrikt over hele Jemen, særlig med internflyktninger. Vi støtter familier med nødhjelp, vann og mat. Vi har helseprogrammer og arbeider med ernæring for de mest utsatte barna. Å beskytte barna og få dem inn på skolen er også høyt prioritert.

Sør-Sudan

Foto: Redd Barna/Mackenzie Knowles-Coursin
Ei lita jente titter frem fra båten som har fraktet henne vekk fra Bor - en av de urolige byene i Sør-Sudan. Borgerkrig i Sør-Sudan har ført mange hundre tusener på flukt, der barn ofte kommer bort fra foreldrene sine.

Etter at landet fikk sin selvstendighet for to år siden, har verdens yngste nasjon vært rammet av sterke interne konflikter. Situasjonen ble alvorlig forverret i midten av desember da tilhengere av president Salva Kiir og hans tidligere visepresident Riek Machar gikk til kamp om makten. Situasjonen: Over 600 000 mennesker, 60 prosent av dem barn, lever på flukt i sitt eget land og over 120 000 har flyktet til nabolandene. Tusenvis av barn opplever å komme bort fra foreldrene sine mens de flykter. Barn er ekstra utsatt for overgrep, misbruk og rekruttering.

Dette gjør Redd Barna: Familiegjenforeningsprogrammet til Redd Barna består av blant annet å identifisere og registrere barn som er savnet, iverksette midlertidige omsorgsordninger og bidra til familiegjenforening.  Redd Barna jobber også med å opprette trygge lekeområder for barn, hjelpe barn med å takle traumer, gi utdanningstilbud, og å levere mat, medisiner og andre nødhjelpsartikler som tepper og myggnetting til dem som trenger det.

Mali 

Foto: Redd Barna/Jonathan Hyams
To år gamle Nouhoum tar en hvil på morens rygg. Det er tungt å vokse opp i Mali. Området er preget av både tørke, matmangel og konflikt.

Både Mali og hele Sahel-området i Nord-Afrika er rammet av årelang tørke og matmangel. Kamper mellom tuareg-krigere og regjeringsstyrkene har ytterligere forverret situasjonen. Situasjonen: På grunn av lange perioder med tørke de siste årene, har mange bønder ikke mulighet til å dyrke jorda slik de må for å kunne skaffe familiene sine nok å spise. Over 10 millioner mennesker lever i en konstant usikker matsituasjon. I 2013 var 1,4 millioner barn under fem år akutt underernært.

Dette gjør Redd Barna: Redd Barna er bekymret for hvordan situasjonen i 2014 vil utvikle seg. Selv om det den siste tiden har regnet noe, varsler organisasjonen en mulig ny tørkekatastrofe. Vi hjelper rammede familier med helse, ernæring og tilgangen til rent vann. Samtidig jobber vi med å sikre barna utdanning og beskyttelse.