Barn fra flyktningeleiren i Al-Hol

Det er et steg i riktig retning at Solberg-Regjeringen nå ønsker å prioritere å få hjem foreldreløse barn, men Redd Barna mener vi også må hente de barna som har foreldre - sammen med mødrene sine.

Barn dør i flyktningleirene
Redd Barnas hjelpearbeidere sier situasjonen i flyktningleirene nordøst i Syria er uholdbare, og de sliter med å holde tritt med behovene.

– Forholdene i Al-Hol-leiren, der Redd Barna tar seg av 21 foreldreløse barn i dag, er forferdelige. Leiren har sprengt kapasitet og sjudoblet tallet på flyktninger siden nyttår. Flere barn har dødd av underernæring og sykdom. Det haster å hente barna hjem, sier Sydgård.

Leirene nordøst i Syria var aldri tenkt til å romme så mange mennesker, spesielt ikke så mange barn. Det bor nå over 7.000 barn med utenlandsk opprinnelse i tre flyktningeleirer nordøst i Syria. Barna kommer fra over 40 ulike land og 3.300 av barna er under fem år gamle.

Al-Hol som er den største flyktningleiren, var aldri tenkt å romme så mange mennesker, spesielt ikke så mange barn.

Gir mat og varme
– Vi møter barn som er alene og som er så små at de ikke engang kan snakke og fortelle oss hvilket land de er fra. Det er mange nyfødte og småbarn, og alle risikerer å bli statsløse, sier landdirektør Sonia Kush i Redd Barna i Syria.

Redd Barna hjelper både syriske, irakiske og utenlandske barn i leirene og deler ut mat, varme pledd, ovner, driver trygge lekeområder for barn, og gir dem omsorg og forsøker å gjenforene barn med sine omsorgspersoner.

– Det er mange land som strekker seg langt for å få barna hjem, mens andre har mye ugjort, mener landdirektøren.

Det haster for Norge å hente barna hjem
Barn av foreldre med IS-tilknytning er barn med norsk statsborgerskap og med rettighetene som følger av det. Og av hensyn til barna, mener Redd Barna at mødrene til barna må komme tilbake til Norge sammen med dem. FNs barnekonvensjons artikkel 3 forplikter statene til å gjøre det som er til barnets beste. Å skilles fra sine mødre under dramatiske omstendigheter i leirene vil ikke være til barnets beste

Redd Barnas Monica Sydgård på NRK Nyheter

 

Hva med IS-mødrene?
Den store diskusjonen i mediene og blant politikerne nå, er hva man skal gjøre med barn som fortsatt har mødre med tilknytning til IS.

– Vi forstår at det er mange kompliserte spørsmål som Regjeringen må ta stilling til, men Redd Barnas hovedoppgave er barna og dere sikkerhet. Barna bør få komme hjem til Norge sammen med mødrene. Vi har et godt apparat som står klart til å undersøke omsorgsevne og omsorgssituasjon, og ikke minst for å straffeforfølge de mødrene som har gjort ulovlige handlinger, sier Sydgård.

Redd Barna forholder seg til FNs barnekonvensjon, som alltid er å gjøre det som er til barnets beste. Det er vanskelig for Redd Barna å forstå at det å skille barn fra mødre under dramatiske omstendigheter i flyktningeleirene er til barnets beste.

– Vi mener at den eneste muligheten til å gjøre ordentlig gode vurderinger av hva som er til barnas beste er å få de tilbake til Norge sammen med mødrene sine. Her kan vi sette i gang det gode apparatet vi har for å finne gode omsorgsløsninger, og mødrene skal selvsagt få sin straff dersom de har gjort noe ulovlig, sier Sydgård.

Der mor skal i fengsel
Mødrene kan være skyldige i krigshandlinger, og bør rettsforfølges når de kommer til Norge. Men for barna kan mor uansett være den eneste omsorgspersonen de har. I en situasjon der små barn har opplevd krig og grusomheter, kan det å brått blir revet fra sin mor i de usikre situasjonene som er i leirene, være ytterligere traumatiserende.

I Norge har vi et system for å vurdere foreldres omsorgsevne og om det er til det beste for barna å bo sammen med dem. Vi har også systemer for å ivareta familier med foreldre i rettssystemet. Det finnes løsninger for besøk og kontakt med mor i fengsel dersom det vurderes at det er til barnets beste. Redd Barna mener derfor mødre som ber om aktiv hjelp til å komme tilbake til Norge sammen med sine barn, får denne hjelpen fra Norge myndigheter.

Fiendens barn, er ikke fienden
Fiendens barn er ikke fienden. Barna er, i likhet med millioner av andre barn som er rammet av krigen i Syria, uskyldige ofre for en grusom krig. Historien er full av krigsoppgjør hvor det i iveren etter å gjøre opp for grove krigsovergrep, har blitt begått ny urett. Dette gjelder ikke minst behandlingen av barn, som har blitt stemplet, måttet bære foreldrenes skyld, vokst opp i uvisshet om hva som har skjedd med foreldrene sine. Ikke la oss gjøre den feilen igjen.