Hvert år dør det litt over åtte millioner barn i verden. To millioner av disse barna dør i India. Redd Barna tilbyr de som allerede er engasjert på helsefronten et kurs som tilrettelegger og utstyrer de frivillige med mer kunnskap og kompetanse.  Sangeeta Kumari er 27 år, og en lokal frivillig helsearbeider i området Sanjay Colony utenfor Delhi. Der bor det litt mer enn 11 000 mennesker.

Sangeeta er nøkkelen til et bedre liv for mange familier, i utkantstrøket Sanjay Colony. Hun jobber daglig med å spre en god helsekultur blant foreldre og deres barn. Hun har alltid gode råd om forbedret helse og hygiene til de som spør. Denne billedserien gir deg innbilkk i hennes hverdag.