Den britiske helsearbeideren, som opprinnelig utsendt fra det britiske helsevesenet, National Health Service (NHS), og har jobbet på Redd Barnas Ebola-behandlingssenter i Kerry Town, Sierra Leone siden 7. desember i fjor.

Kvinnen fikk påvist Ebola-smitte 29. desember, etter først ikke å ha vist noe symptom på sykdommen da hun ble undersøkt ved ankomst på flyplassen i Londen .

Tilstanden hennes er nå ikke lenger kritisk, opplyser sykehuset i London.

 

Foto: Redd Barna / Krista Armstrong
En pasient med påvist Ebola ankommer Redd Barnas behandlingssenter i Kerry Town, Sierra Leone.

Viktig jobb i lokalsamfunnet

Over 500 ansatte jobber per i dag med å gi behandling til Ebola-smittede ved Redd Barnas behandlingssenter i landet. Til sammen 220 pasienter har blitt behandlet her siden det åpnet i november i fjor.

Denne uken ble pasient nummer 100 friskemeldt og skrevet ut fra Redd Barnas behandlingssenter etter å ha blitt behandlet for Ebola.

I tillegg til arbeidet på behandlingssenteret jobber Redd Barna også i lokalsamfunn i Sierra Leone, Liberia og Guinea med beskyttelse av barn og voksne som er rammet – direkte og indirekte – av Ebola-viruset.

Barn blir lett oversett

Stigmatisering av barn med Ebola-smittede foreldre er et problem mange steder. Mange barn som har mistet foreldrene sine i Ebola-epidemien blir isolerte og utestengte fra lokalsamfunnet, som i en ordinær situasjon ville tatt vare på dem. Redd Barna jobber også med oppsporing og oppfølging av barn som er overlatt til seg selv, slik at de blir gjenforente med sine foreldre eller med alternative omsorgspersoner.

Redd Barna har også iverksatt holdningskampanjer, sammen med et hundretalls ledere i lokalsamfunnet for å motvirke stigmatisering, i Sierra Leone, Liberia og Guinea.

Bare i hovedstaden Freetown i Sierra Leone går 300 helsearbeidere fra dør til dør for å oppdage og undersøke personer som mistenkes å være smittet.

Les: Ebola-frykt rammer barna

Informasjon for å forhindre smittespredning og motvirke stigmatisering er noe av det mest nødvendige arbeidet som gjøres, også i Liberia, der situasjonen gradvis ser ut til å stabilisere seg.

– Barn behov blir ofte oversett når en katastrofe som dette utspiller seg. Arbeidet for å følge opp barna pågår fortsatt for fullt, både i Sierra Leone og i Liberia, der det fremdeles stadig registreres nye tilfeller av Ebola, sier Ballestad.