Foto: Syria Relief/Redd Barna
Redd Barna samarbeider med medlemmer av Syria Relief’s medisinske team, som blant annet tilbyr psykososiale oppfølging til kvinner og barn.


1,8 millioner mennesker i den syriske byen Aleppo har vært uten vann siden midten av januar, ifølge FN, som også rapporterer om millioner av barn i Syria som er underernært etter snart seks år med krig. Redd Barnas partnere fortsetter å dele ut mat og penger til familier på flukt, i tillegg til å gi helsetjenester, nordvest i Syria der byene Idlib og Aleppo ligger. Svært mange mennesker bor på landsbygda i midlertidige bopeler og under kummerlige kår.

Redd Barnas partnere har opprettet mottakssentre hvor familier kan hente ferdige måltider. I januar ble det delt ut 4.300 rasjoner, og nesten 3000 familier registrerte seg for å motta engangsutbetalinger av kontanter tilsvarende over 900 kroner, som er en effektiv måte å sørge for at familier klarer seg under svært vanskelige omstendigheter.2.500 pasienter har i tillegg blitt tatt imot av helse- og ernæringsteam, som også tar seg av gravide kvinner og ammende mødre. I slutten av januar startet utdelingen av 2390 baby-pakker, 3600 hygiene-pakker og vinterklær, for å nevne noe.

Foto: Syria Relief/Redd Barna
Det har vært en kald vinter for barn på flukt inne i Syria. Seks millioner barn har behov for akutt nødhjelp.

Familienes behov

- Skolegang og helsetjenester til barn som er rammet av krig og konflikt er Redd Barnas hovedprioriteringer i Syria, sier Espen Gran, Redd Barnas landansvarlig for Syria. I den akutte situasjonen siden desember er selvfølgelig mat, tak over hodet og hjelp til å komme gjennom vinteren det som opptar familiene i området.

I dette området er det blant annet partnerorganisasjonen Shafak som holder de humanitære hjulene i sving. Deres hovedfokus er på syke og skadde mennesker. Skadde blir fraktet til et lokalt sykehus, mens kritisk skadde blir kjørt til Tyrkia for behandling. Redd Barna samarbeider også med medlemmer av Syria Relief’s medisinske team, som blant annet tilbyr psykososiale oppfølging til kvinner og barn.

- Vi har mottatt informasjon fra UNICEF og partnere at en del barn reiser alene etter evakueringen av Aleppo før jul. Vi gjør alt vi kan for at våre partnere som kommer i kontakt med barn som reiser alene registrerer dem og gir dem skikkelig oppfølging, sier Gran.

Holder våpenhvilen?

I januar møttes representanter for syriske opprørere og representanter for det syriske regimet for første gang i Kasakhstans hovedstad Astana. Samtalene var arrangert av Russland, Tyrkia og Iran. De endte med at de tre landene lovet å jobbe sammen for at våpenhvilen i Syria skal holde, skriver NTB. Fredssamtalene skal etter planen åpne i Genève 20. februar.

- Redd Barna håper våpenhvilen holder og at krigshandlingene tar slutt. Vårt mandat er rent humanitært, og vi har hjulpet sivile familier og barn der vi har kunnet, sier Espen Gran. - Arbeidet er komplisert på grunn av de mange politiske og ideologiske interessekonfliktene i landet. Det at vi jobber i et område innebærer ikke at vi støtter de eller den gruppen som for tiden kontrollerer området militært, sier Gran. Redd Barna jobber ut fra de humanitære prinsippene og ut fra hvor vi har tilgang, vi tar ikke side i konflikten.

- Det er behov for internasjonale organisasjoner som Redd Barna å støtte opp om det humanitære arbeidet. Millioner av barn er på flukt inne i Syria, og dem som har flyktet til andre land i regionen, har fått hjelp fra det internasjonale humanitære samfunnet, ikke minst takket være givere fra Norge og andre land, sier Espen Gran.

Foto: Shafak/Redd Barna
Nordvest i Syria samarbeider Redd Barna med partnerorganisasjonen Shafak, som tilbyr helsetjenester til syke og skadde.

Humanitær krise

I følge Flyktninghjelpen er den humanitære krisen i Syria den største i vårt årtusen. 13,5 millioner mennesker har behov for akutt humanitær hjelp, hvorav 6 millioner barn. Fem millioner har søkt tilflukt i nabolandene og enda flere er på flukt i eget land. Tre millioner barn går ikke på skole og én av fire skoler er enten ødelagt av krigshandlinger eller brukes til militært formål. I mars vil krigen ha vart i seks år.