Foto: Bjørn Kulseth
Jo Nesbø har gitt alle rettigheter og tilhørende inntekter fra romanen Hodejegerne til Harry Hole-stiftelsen.Hodejegerne er utgitt på Aschehoug og er hittil solgt til over 20 land.

Harry Hole-stiftelsen ble etablert i juni 2008 ved at Jo Nesbø overførte alle rettigheter og tilhørende inntekter fra romanen Hodejegerne. Hodejegerne er utgitt på Aschehoug og er hittil solgt til over 20 land og filmen basert på boken er en stor suksess, både i Norge og internasjonalt. Stiftelsens formål er gjennom en årlig pris å gi barn grunnleggende lese - og skriveferdigheter, spesielt i utviklingsland. Styret i stiftelsen består av Jo Nesbø, Kristin Clemet, Morten Gjelten, Erik Holst, Henrik Mestad, Kari J. Spjeldnæs og Trygve Åslund. Hvert år kårer stiftelsen årets «ålreite dame el. fyr», som sammen med stiftelsen bestemmer hvem som skal få prispengene.

Stort engasjement

I år er det Margareth Hatle som er årets «ålreite dame». Hatle mistet sønnen Hans Marius i en trafikkulykke i 2008. Familien delte sorgen med lokalsamfunnet, som har kultur for rask bilkjøring blant ungdom. I årene etter ulykken har Margareth vært svært aktiv i kommunen. Ettårsdagen for ulykken ble markert med en egen aksjon for trafikksikkerhet. I 2010 ble hun invitert av russen ved den lokale videregående skolen for å snakke om familiens opplevelse av å miste sønnen. I en kommune som har opplevd mange dødsfall blant unge i trafikken har Margareth tatt debatten om kjørekultur direkte med ungdommene. Hun har vært en aktiv debattant og stått frem med familiens historie på flere arenaer. Hatle var med å bestemme at prisen på 500 000 kr i år skulle gå til Redd Barna.

- Redd Barna er veldig glade og stolte over å få tildelt årets Harry Hole-pris. Dette er en fantastisk mulighet for oss til å få gjort mer for barn som trenger en bedre skole, noe Redd Barna jobber mye med. Harry Hole-prisen er en pris etter Redd Barnas hjerte. Utdanning til alle er en av verdens største utfordringer, sier Tove Wang, generalsekretær i Redd Barna.

Foto: Redd Barna/Rachel Dwyer
Redd Barna har jobbet i Zimbabwe i mange år. Med midlene fra Harry Hole-stiftelsen vil barn i Binga-provinsen få en bedre skole og opplæring.

Utdanning gir fred

I dag får 61 millioner barn ikke den skolegangen de har rett på. Rundt halvparten av disse barna bor i land rammet av krig og konflikt. For barn i krigsrammede land utgjør utdanning en ekstra stor forskjell. Redd Barna mener at utdanning gir fred. En trygg og god skole er motvekten til krigen og dens støttespillere. Midlene fra Harry Hole-stiftelsen vil gå til Redd Barnas skoleprosjekt i Zimbabwe. Zimbabwe er et land preget uro og konflikt. Redd Barna har en lang historie i å samarbeide med Zimbabwe. Midlene fra Harry Hole-stiftelsen vil gi barn i Binga-provinsen i Zimbabwe bedre skole og opplæring. Binga er en av de minst utviklede provinsene i Zimbabwe. Provinsen er svært utsatt for tørke og sviktende avlinger, en stor prosent av befolkningen er hiv-smittede og så mange som 37 prosent av barna er underernærte. I en slik situasjon er utdanning den eneste veien ut av fattigdom og nød.

Foto: Redd Barna/Mai Simonsen
Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang er svært glad for prisen fra Harry Hole-stiftelsen. - Dette er en pris etter Redd Barnas hjerte, sier hun.

Oppfylle drømmer

Utdanningssituasjonen i Binga er kritisk. Bare 13 prosent av elevene som fullfører grunnskolen består eksamen. Årsaken til dette er flere, nesten halvparten av skolene er ikke permanente, men blir holdt i midlertidige annekser som mangler infrastruktur, sanitæranlegg og utdannede lærere. Mindre enn halvparten av lærerne i området er utdannet, og ikke alle snakker det lokale morsmålet til barna. Redd Barna jobber tett med både nasjonale myndigheter og distriktsmyndigheter for å forbedre situasjonen til skolebarna i Zimbabwe.

 - Med Harry Hole-prisen kan Redd Barna utdanne og følge opp lærere i Binga som mangler utdanning og bidra til å bedre læringsmiljøet. Gjennom midler fra Harry Hole-prisen og Redd Barnas arbeid vil barna få mulighet til å oppfylle drømmene og fremtidshåpene sine sier Wang.

Foto: Håkon Eikesdal
Jo Nesbø har samarbeidet med Redd Barna tidligere. Han var den første forfatteren som skrev en bok til jul, hvor pengene gikk til skole for barn i land rammet av krig og konflikt.

Samarbeid med Nesbø

Redd Barna er ekstra glade for denne prisen og midlene fra Jo Nesbø. For seks år siden startet Redd Barna og Aschehoug noe som het Bok til jul, hvor kjente forfattere skulle skrive en liten bok til inntekt for Redd Barna. Pengene fra bøkene går til utdanning i land rammet av krig og konflikt. Først ute var Jo Nesbø med boka «Det hvite hotellet», som ga mange barn en utdanningsmulighet de ikke hadde fått uten denne boka.

- Så da er det ekstra stas å nå få Nesbø sin pris til nettopp skolegang til barn som trenger det aller mest. Vi gleder oss til å sette i gang med nye midler i Zimbabwe, og vet at mange barn vil få et bedre liv takket være denne prisen, sier Wang.