Foto: Redd Barna/Jane Hahn
Fatima, 11 dager gammel.

– Hudkontakt alene vil kunne redde mange av disse barna. Det er avgjørende at man holder barnet varmt og legger til rette for amming, sier Tove R. Wang, Redd Barnas generalsekretær. Dette kalles kengurumetoden. Fortidligfødte barn er den største årsaken til dødelighet blant nyfødte i verden, og den nest største årsaken til dødsfall blant barn under fem år.

På Verdens dag for fortidligfødte (lørdag 17. november) setter flere organisasjoner, deriblant Redd Barna og Verdens Helseorganisasjon, fokus på de aller minste av oss mennesker. 15 millioner barn fødes for tidlig hvert år, 85 % av disse mellom uke 32 og 37, det vil si fem til ti uker for tidlig. Mens dødeligheten blant barn under fem år har gått gradvis nedover de senere år, fra 11,6 millioner i 1990 til 6,9 millioner i 2011, har andelen nyfødte som dør gått opp i samme periode fra 38 % til 43 %.

Foto: Redd Barna
Elvira (29) med hennes prematurbaby Alice på sykehuset i Petrolina.

Etterlyser internasjonalt samarbeid

– Dette er sannsynligvis en indikasjon på at vaksinesatsningen bidrar til reduksjoner av dødeligheten mellom ett og fem år, men samtidig at nyfødthelse og investeringer i integrerte mor-barn tjenester har vært sterkt underprioritert for lenge, sier Wang. Mer enn 10 % av alle barn som fødes i verden fødes før termin og andelen premature barn stiger i nesten alle land. Redd Barna mener det trengs internasjonalt samarbeid for å sikre at enkle og effektive tiltak blir innført universelt.

– Det må fokuseres på å redusere antall fortidlige fødsler. Vi vet at innsats gjennom familieplanlegging, utdanning for jenter, tilgang til helsearbeidere og forbedret omsorg og oppfølging av kvinners reproduktive helse og ernæring er spesielt viktig i denne sammenheng, sier Tove Wang.

I Norge ble 3650 barn født for tidlig i fjor. 20 av disse barna døde som følge av at de ble født for tidlig. Norge ender dermed på 172 plass av 184 land som er med i den nye rangeringen presentert av Redd Barna i dag.

Foto: Daily Mirror/Andy Stenning
En ung mor med hennes nyfødte barn i "Kangaroo room" på sykehuset i Dowa, Malawi.

Kengurumetoden

Landet på toppen av rangeringen, med høyest andel dødsfall som følge av å bli født for tidlig er Malawi, mens India er landet med flest barn som fødes for tidlig. Disse tallene gjorde at myndighetene i Malawi vil fokusere på å tilrettelegge for bedre fasiliteter og oppfølging av fortidligfødte. Nesten alle sykehus i Malawi skal innføre og få opplæring i Kengurumetoden og ha tilgang til steroider som vil hjelpe fortidligfødte å puste bedre. Den norske regjeringen har engasjert seg sterkt i arbeidet for å få ned barne- og mødredødeligheten internasjonalt, og vært sterke pådrivere for en global strategi for barne- og mødrehelse under ledelse av FNs generalsekretær.

– Vi er glade for at den norske regjeringen er en pådriver for internasjonalt samarbeid for barns- og kvinners helse. Det ser nå også ut til at norske myndigheter fokuserer mer på nyfødthelse enn hva Norge tidligere har gjort, og det er bra, sier Wang

Arbeidet med Stortingsmelding 11 om global helse som ble lagt fram tidligere i år viser at det er bred politisk enighet på Stortinget om at Norge skal satse tungt på barne- og kvinnehelse i utviklingspolitikken og bistanden. Regjeringen og Stortinget tydeliggjør samtidig gjennom meldingen at investeringer i helsearbeidere og ernæring er essensielt for å sikre nedgang i barne- og mødredødelighet.

– Innsats for flere helsearbeidere og bedre ernæring for kvinner og barn bør trappes opp i norsk og internasjonal innsats. Skal vi sikre færre premature fødsler, bedre overlevelsestall, og en substansiell nedgang i nyfødtdødeligheten, må vi investere i godt integrerte helsetjenester for alle kvinner og barn, avslutter Wang.

Les rapporten Born Too Soon her