Foto: Lisbeth Michelsen
Barn utforsker hele tiden nye arenaer på nettet, og foreldre flest har for liten kunnskap om hva barna gjør på nettet og hvilke risikoer de utsetter seg for.

Redd Barna opplever en stor pågang fra foreldreutvalg som ønsker besøk av våre frivillige som holder temakvelder om nettvett på foreldremøter.

- Det er positivt at stadig flere foreldre etterlyser informasjon og råd om hvordan beskytte barn og unge på nettet, sier Kaja Hegg, rådgiver i Redd Barna.

Den nye veilederen inneholder informasjon om sosiale medier som aldersgrenser, brukertrygghet og personvern, sosiale spilleregler og ansvarlig nettbruk.

Støtte og kontroll

- Barn utforsker hele tiden nye arenaer på nettet, og foreldre flest har for liten kunnskap om hva barna gjør på nettet og hvilke risikoer de utsetter seg for. Mange vet ikke at barna har profil i nettsamfunn med aldersgrense og spiller spill som er laget for voksne. Vår oppgave er å bevisstgjøre foreldre på realitetene, og så får foreldre selv vurdere hvor grensene skal gå, sier Hegg.

Sosiale medier kan være både nyttig og gøy, og jo eldre barna blir desto større del av det sosiale livet foregår digitalt. Yngre barn trenger både mer støtte og kontroll fra voksne enn eldre barn om hvordan sosiale medier fungerer og hva som er lurt og ikke lurt å gjøre og si.
- Barn har behov for både grensesetting og støtte på nettet. Barnets alder og modenhet avgjør hvordan foreldre bør følge opp dette, sier Hegg.

Foto: Illustrasjon/Magnus Ross
Foreldre klarer så vidt å henge med i barns aktive netthverdag. Nettopp derfor er det viktig å kjenne til sosiale medier, og prate med barna om hvordan de skal brukes.

Snakk mest om det som er bra

Sentralt i Medietilsynets nye råd til foreldre er det å gjøre sosiale medier til en daglig og dagligdags samtale, på samme måte som man spør om hvordan skoledagen har vært.
-Det er også viktig at foreldre først er opptatt av å snakke om det som er positiv, lærerikt og morsomt. Da kan du som voksne forstå hvorfor barn og unge bruker så mye tid foran skjermen, og kanskje dere sammen kan utforske ting som er bra, sier Hegg.

 Veilederen gir også voksne konkrete råd om hvordan de kan være gode rollemodeller på nettet.
- Lær deg selv god takt og tone på nett. Tenk om det kommer barna til gode at du deler bilder av dem på nettet. Dette vil barna legge merke til og lære av, sier Hegg.

Last ned veiledningsheftet her.
Rådene er utarbeidet av Medietilsynet i samarbeid med Redd Barna, Datatilsynet, SINTEF, Røde Kors, Telenor, Ungdomstelefonen, Dubestemmer.no, Skeiv Ungdom, Barnevakten, Nettvett.no, Lotteri- og stiftelsestilsynet, Safe Kids og Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG).