Foto: Redd Barna
Denne uken begynner et nytt skoleår i Haiti. Før katastrofen gikk halvparten av barna i Haiti ikke på skolen.

I går gikk avsparket for den offisielle skolestarten i Haiti. Haitis barn får tilbake en rutine som er etterlengtet for mange etter jordskjelvet 12. januar i år.

Mens landet strever med å rydde ruiner, gjenoppbygge hjem og infrastruktur, har skolene på sin side arbeidet på spreng med å kunne gi barna et skoletilbud når skoleåret starter.

– Vi vet at i krig- og katastrofesituasjoner er barn alltid de mest sårbare. Skolen gir barna tilbake normale rutiner, et trygt miljø og muligheter for å få tilgang til kvalitetsutdanning. Dette er avgjørende for å hjelpe barn med å komme seg videre etter en katastrofesituasjon, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang, som selv besøkte Haiti tidligere i år.

Mange av Haitis barn gleder seg til å begynne på skolen, noen for aller første gang. Før katastrofen gikk halvparten av barna i Haiti ikke på skolen, og halvparten av barna droppet ut av skolen før de begynte i sjette klasse.

Foto: Redd Barna
Selv om nødhjelpen til Haiti har vært vellykket på mange områder, så legger Redd Barna vekt på at barn fortsatt er sårbare, og må stå øverst på lista når det gjelder all gjenoppbygging på Haiti.

Bygger trygge skoler

Når Redd Barna gjenoppbygger skoler i Haiti står trygge bygningskonstruksjoner i sentrum. Redd Barna har blant annet bygget opp skolen Institut Abélard in Léogâne, som ligger midt i jordskjelvets episenter. 

Skolen bygges opp med nytenkende og enkle teknikker og er et godt eksempel på forebyggende katastrofearbeid. Skolene skal bli mer motstandsdyktige mot fremtidige jordskjelv og andre naturkatastrofer. Private selskaper fra byggebransjen og frivillige organisasjoner har studert byggemåten. Skolen har blitt en prototype på hvordan man bygger skoler i resten av landet. 

Siden jordskjelvet i januar har Redd Barna arbeidet i partnerskap med mer enn 270 skoler for å gi støtte gjennom telt, møbler og skoleutstyr for barn og opplæring av lærere.

Spesielt har Redd Barna hatt fokus på å gi lærere opplæring som fokuserer på å redusere skadene jordskjelvet har hatt på barna. Psykososiale og sosiale behov hos barna står i sentrum sammen med  positive aktiviteter i klasserommene.

– Utdanning er nøkkelen til frihet. Både skolen selv og Redd Barna vet at det er vår plikt å utdanne barn. Vi ser at selv små barn ser viktigheten av å gå på skolen, sier Wang.

Haiti rammet av storm

Årets storm- og regnsesong i Mellom-Amerika er en av de tøffeste på 60 år. For en drøy uke siden ble Haitis allerede hardt prøvede befolkning rammet av en storm. Stormen som traff hovedstaden Port-au-Prince var kortvarig, men sterk.

Åtte måneder etter det katastrofale jordskjelvet som rammet Haiti er fortsatt over 1,3 millioner mennesker hjemløse. Mange av disse bor i midlertidige teltleire.

Stormen ødela, ifølge nyhetsbyrået AP, 8000 telt. Seks mennesker mistet livet.

Redd Barna i Haiti

Redd Barna har vært på Haiti i 30 år, og var på plass når jordskjelvet kom. De ansatte reagerte raskt med nødhjelp, og delte ut mat, ga folk husly og forsyninger.

Redd Barna jobber nå med en femårsplan for gjenopprettelsen og nødhjelpstiltakene. Redd Barna fortsetter å jobbe gjennom det jordskjelvrammede området, og fokuserer på de tiltakene som har størst betydning for tusenvis av barn: utdanning, beskyttelse, helse, er næring, vann, sanitærforhold, husly, livsopphold, matsikkerhet og forsyninger.