Foto: Redd Barna/Ragnhild Rygg
– Alle barn er spesielt utsatt for sykdommer som diaré og kolera. Vi er bekymret for at et nytt kolerautbrudd kan skade barnas helse – særlig for barn under fem år. Slike sykdommer krever mange barns liv og derfor er det viktig å forebygge et nytt utbrudd raskt, sier Pedersen.

I følge haitiske myndigheter ødela orkanen 6274 hus og skadet ytterligere 21 427. Av 31 370 mennesker som fikk hjemmene side ødelagt, bor de fleste nå hos vertsfamilier eller i improviserte tilfluktssteder.

– Ødelagte avlinger og jordbruksområder har ført til at mange mennesker i hele landet har altfor lite mat. I tillegg frykter vi at det kan blusse opp nye kolerautbrudd de kommende ukene. Vi må sikre at ofrene får mat, et sted å bo, rent drikkevann og tilgang til helsetjenester, sier leder for nødhjelp i Redd Barna, Søren Pedersen.

Hundrevis av offentlige bygninger, inkludert klinikker for å behandle kolera, skoler og sykehus, ble skadet i orkanen.

– Alle barn er spesielt utsatt for sykdommer som diaré og kolera. Vi er særlig bekymret for barn under fem år. Slike sykdommer krever mange barns liv. Det er derfor viktig å raskt sette igang forebyggende tiltak for å hindre et nytt utbrudd, sier Pedersen.

God hygiene er avgjørende for å hindre ytterligere smitte av sykdommen. I Haiti deler Redd Barna ut rent vann og informerer om hygiene for å hindre spredning. Vi bygger og vedlikeholder latriner, dusjer og håndvaskstasjoner i leire hvor barn og deres familier er mest sårbare.

Foto: Redd Barna
– Sandy har forårsaket en enorm katastrofe i landet, som fortsatt sliter med ødeleggelsene etter jordskjelvet for snart tre år siden. Det er viktig at vi gir landet støtten de trenger slik at det vi har bygget opp siden jordskjelvet går tapt, sier Pedersen.

60 mennesker mistet livet

Rundt 60 mennesker mistet livet på grunn av Sandy, som var klassifisert som en kategori 1-orkan.

 – Sandy har forårsaket en enorm katastrofe i landet, som fortsatt sliter med ødeleggelsene etter jordskjelvet for snart tre år siden. Det er viktig at vi gir landet støtten de trenger, slik at det vi har bygget opp siden jordskjelvet ikke går tapt, sier Pedersen.

I dag bor fortsatt 350 000 mennesker i midlertidige boliger etter jordskjelvet i 2010. I jordskjelvet mistet mer enn 220 000 mennesker livet og kolera har i ettertid tatt livet av 7500 mennesker.

Redd Barna i Haiti i 30 år

Redd Barna har arbeidet i Haiti i 30 år. Vi jobber langsiktig med fokus på utdanning for alle, helse og ernæring og barns beskyttelse, i tillegg til forebyggende katastrofearbeid og nødhjelp.
 
Redd Barnas lange historie i landet og sterke samarbeid med skoler, lokale og sentrale myndigheter, gjorde at organisasjonen raskt kunne starte nødhjelpsarbeidet etter jordskjelvet i 2010. Siden jordskjelvet i 2010 har Redd Barna jobbet hardt for å sørge for en ny og bedre livssituasjonen for hundretusener av barn og voksne i Haiti.

Forebygging virker

Redd Barna har satset tungt på at Haiti er forberedt på nye naturkatastrofer. På 23 skoler har vi vært med på å sørge for å få på plass en nødhjelpsplan og opprettet nødhjelpsteam som kan førstehjelp.
 
 – Vi bruker katastrofeforebygging i alle våre program, for eksempel ved å hjelpe skoler og lokalsamfunn med å lage beredskapsplaner og planer for hva de skal gjøre når katastrofen rammer, sier leder for nødhjelp i Redd Barna, Søren Pedersen.