Foto: Redd Barna/Tina Enevoldsen
Obligatorisk skolegang for barn i Kambodsja er 6 år, men mindre enn halvparten av alle som starter i første klasse fullfører hele grunnskolen. Redd Barna støtter og bygger ungdomsskoler i nærheten av der barna bor, for å sikre at flere får et komplett skoletilbud.

BI Studentaksjonen skal i samarbeid med andre partnere og Redd Barna hjelpe flere tusen barn i utsatte områder i Kambodsja til å få gå på skoler med et hygienisk, sikkert og barnevennlig læringsmiljø, samt bygge opp nye skolebygninger. BI Studentaksjonen har som mål for høsten 2014 og våren 2015 å samle inn 400 000 kr til utdanningsprosjekter i Kambodsja. Dette er første året at midlene fra studentaksjonen til BI går til Kambodsja, og første gang aksjonen går over et helt skoleår.

Mange utfordringer

Nylig dro representanter for BI Studentaksjonen og reklamebyrået Switch Communication, som rekrutterer faddere for Redd Barna, til Kambodsja for å besøke skoler og se hvilken forskjell støtte til skolebygg og god utdanning kan gjøre. Mari Løvstad, prosjektansvarlig i BI Studentaksjonen, sier om sitt første møte med Kambodsja:
- Det er mye fattigdom og det finnes barn som lever på gata. Ved første inntrykk ser jeg hvorfor det er så viktig å støtte prosjektet i Kambodsja, for det er barn her som virkelig trenger hjelp.
Mer enn 40 prosent av befolkningen i Kambodsja lever i ekstrem fattigdom, og landet er derfor et av de fattigste i Sørøst-Asia. Under Røde Khmer ble utdanningssystemet fullstendig rasert og i dag er 30 prosent av den voksne befolkningen analfabeter.

Selv om obligatorisk skolegang for barn i Kambodsja er 6 år, er det mindre enn halvparten som starter i første klasse som fullfører hele grunnskolen. Flere barn velger å ende skolegangen på grunn av lange avstander og problemer med transport. Ofte er avstandene til ungdomsskolene over 10 km, og mange slutter derfor allerede etter barneskolen. Mari Løvstad møtte flere elever som syklet i over to timer hver dag for å gå på skolen.
- Det jeg ikke forventet var at det skulle være så mye glede på et så fattig sted. Barn smilte og lo, og de var nysgjerrige, energiske, takknemlige, lærevillige og snille mot hverandre, sier Løvstad.

Foto: Redd Barna/Tina Enevoldsen
I et lite hus var 10 barn samlet for å trene på leksene sammen. Blant dem var en jente, som var den flinkeste i klassen. Men fordi hun ikke kunne dra fra sine gamle foreldre, vil hun ikke kunne begynne på ungdomsskolen. Møtet med denne jenta gjorde et sterkt inntrykk på de besøkende fra Norge.

Viktig med ungdomsskole

Jon Sundby, daglig leder i reklamebyrået Switch Communication, var med på turen for å kunne formidle bedre til sine ansatte og fadderververe hva Redd Barna gjør i Kambodsja. Sundby sendte mange reisebrev hjem til de ansatte i løpet av turen. Selv om Redd Barna både støtter og bygger ungdomsskoler i nærheten av der barna bor, er det ikke alle som får sjansen til å gå på ungdomsskolen. Redd Barna, BI og Switch Communication besøkte en familie hvor det pleide å være leksetrening hver dag en time etter skolen. 10 barn satt på gulvet i et lite hus på 20 kvadratmeter.
- Barna var veldig positive helt til vi spurte om de skulle begynne på ungdomskolen. Da var det en jente som begynte å gråte, sier Sundby.
Jenta fortalte at mange i hennes klasse skulle begynne på ungdomskolen som var et stykke unna, men at hun ikke kunne gå der siden hun da måtte flytte bort fra sine gamle foreldre. De trengte hjelp hjemme, så hun fikk ikke denne muligheten.
- Hun var så lei seg, og det var veldig trist. Hun ville virkelig få seg en utdannelse, men kunne ikke. Læreren hennes fortalte at hun var den desidert beste eleven på hele skolen, men at hennes utvikling ville stoppe etter dette semesteret. Dette lille barnet får ikke den muligheten hun kunne fått i livet, sier Sundby.

Foto: Redd Barna/Tina Enevoldsen
Prosjektet ”Skolegang som nytter” skal gi flere tusen barn en skoleplass. «Skolegang som nytter» skal ikke bare bygge og ruste opp skolebygg, men også utdanne lærere og skoleledelse.

Skolegang som nytter

Han forteller hvor viktig det er å bygge trygge ungdomsskoler i utsatte områder.
- Vi besøkte en ungdomsskole som har fått støtte av Redd Barna siden 2003. Redd Barna støtter 27 skoler i denne provinsen. Nå bygger de en helt ny skole, slik at barna som bor i området skal få et komplett skoletilbud. Redd Barna sørger også for gode toalettfasiliteter, siden veldig mange jenter blir holdt hjemme fra skolen fordi det er fare for voldtekter hvis de må ut i skogen for å gå på do, sier Sundby.
BI og Switch Communication besøkte også en skole som kun får svært begrensede midler fra det offentlige.
- Forskjellene på en skole som vi så hvor Redd Barna er inne, og en skole hvor kun staten styrer er enormt stor. Så vi kan se at vårt arbeid fungerer godt, men vi må øke takten skal vi klare å hjelpe flere. Før skolen ble bygget så giftet barna seg i 14-15 årsalderen, mens nå ønsker barna å studere og få en fremtid. Så dette har blitt veldig bra også, sier Sundby.

I Kambodsja har Redd Barna startet prosjektet ”Skolegang som nytter” som sørger for kvalitetssikret læring for barn. Dette skal gi flere tusen barn en skoleplass. «Skolegang som nytter» skal ikke bare bygge og ruste opp skolebygg, men også utdanne lærere og skoleledelse.
- Skole gir barna kunnskapene til å unngå fattigdom, holde seg friske og få håp for fremtiden, sier Tina Enevoldsen, seniorrådgiver næringsliv som var med på turen for Redd Barna.