Foto: Redd Barna/Susan Warner
Angeline (11) vasker seg på en vannstasjon i Maynardleiren i Jacmel. Redd Barna har ordnet vann og sanitæranlegg i leiren.

Allerede før jordskjelvet i Haiti manglet landet en grunnleggende infrastruktur for vann og sanitærforhold. Halvparten av befolkningen hadde ikke tilgang til rent drikkevann og 70 prosent manglet trygge sanitærforhold. Etter jordskjelvet hadde de fleste innbyggerne i Haiti ikke tilgang til rent drikkevann.

Kolerautbruddet i oktober vitnet om hvor sårbart samfunnet var på grunn av mangel på gode sanitærforhold. Utbruddet startet i et område som ikke direkte var berørt av jordskjelvet.

Livsviktig informasjon om hygiene

– Folk må vaske hendene ofte, ikke bare etter toalettbesøk, men også når de kommer hjem etter å ha vært ute. Også må de oppsøke lege med en gang hvis de blir syke, forteller elleve år gamle Wawins. På skolen lærte han at med en gang man føler seg dårlig må man oppsøke lege. At han tok symptomene alvorlig kan ha reddet livet hans.

Etter tre dager på Redd Barnas behandlingssenter fikk han reise hjem til familien sin, helt frisk. I leirene, på skolen og på helseklinikker lærer barn som bor i leirene lærer hvordan de skal vaske hendene skikkelig med såpe. Dette er et enkelt tiltak som kan forhindre smitte av den dødelige sykdommen kolera.

Hindrer smittespredning

Redd Barna har siden kolerautbruddet i oktober nådd nærmere 348 000 mennesker med sine vann, sanitær og hygienetiltak. Organisasjonen har levert ut rent drikkevann, og bygger og vedlikeholder latriner, dusjer og håndvaskstasjoner i leire hvor barn og deres familier er mest sårbare. God hygiene er avgjørende for å hindre ytterligere smitte av sykdommen, og Redd Barna lærer opp frivillige i leirene til å bli gode hygienepromotører.

Redd Barnas WASH-program vil fortsette så lenge det er nødvendig. Organisasjonen vil sikre tilgang til rent drikkevann og latriner både hjemme og på skolen. På skolen vil barn lære om viktig hygienetiltak som kan hindre sykdom og andre helseproblemer.

Redd Barna vil forsette å samarbeide med myndigheter i Haiti, lokalsamfunn, skoler og helseklinikker for å forbedre utstyr og infrastruktur.

Les mer om Redd Barnas arbeid i Haiti her >