Foto: Redd Barna
-For oss som leser regjeringserklæringen med barnerettighetsbrillene på, er det mye god lesing, sier generalsekretær i Redd Barna Tove R. Wang. –Vi ser muligheter for godt samarbeid på mange områder.

Redd Barna er positive til at den nye regjeringen vil ta internasjonalt lederskap for utdanning og vil videreutvikle arbeidet for å redusere barne- og mødredødeligheten i verden. 

-Jeg gleder meg over at den nye regjeringen vil ta en global lederrolle for utdanning for alle, sier Tove R.Wang. -Utdanning er en viktig investering i langsiktig utvikling, og Norge kan spille en svært viktig rolle for at flere barn nå kan få gå på skole og lære. Det er spesielt viktig å jobbe for at marginaliserte barn og barn som lever i krise og konflikt får tilgang til utdanning.

Erklæringen er også god lesing for Redd Barna som jobber for at flere mødre og nyfødte skal overleve.    

-En videreutvikling av arbeidet for å redusere barne- og mødredødeligheten i verden er bra! Her plukker de opp en god arv fra avtroppende regjering, og kan ta nye grep for å satse mer på nyfødthelse, ernæring og på at alle barn skal ha tilgang til en helsearbeider, sier Wang. -Vi gleder oss til å overlevere regjeringen mange tusen underskrifter fra velgere som krever nettopp en slik prioritering.

Dessverre vil ikke ny regjering foreløpig forplikte seg til å bruke minst 1 % av bruttonasjonalinntekt til utvikling. Redd Barna advarer mot å bruke bistanden som kuttområde for å få til nasjonale satsninger. 

Redd Barna ser også grunnlag for god politikk for barn i Norge. –Den varslede satsningen på bekjempelse av barnefattigdom er særlig god lesing. Vi gleder oss også over signalene om barnevern, sier Redd Barnas generalsekretær. 

Erklæringen legger til grunn at prinsippet om barnets beste skal være utgangspunktet for politikkutforming innen barnefattigdom og barnevern. Redd Barna synes det er merkelig at det samme prinsippet ikke gjelder for barn som søker asyl. Dessverre viser erklæringen at vi fortsatt har et A-lag og et B-lag av barn i Norge. 

–Jeg er bekymret for hvordan den varslede politikken vil påvirke livene til barn som søker asyl i Norge, sier Wang. –Lukkede mottak får varsellampene til å lyse. Vi må advare om at det er helt uakseptabelt å internere barn i slike mottak, avslutter Wang.