Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang er svært glad for at regjeringen prioriterer kvinner og barns rettigheter i sin nye globale helsemelding.

Regjeringen la fredag frem sin globale helsemelding som trekker opp utfordringer og gir klare prioriteringer for en samlet norsk global helsepolitikk frem mot 2020.

– Redd Barna er svært glad for å se at Stortingsmeldingen er tydelig på at Norges engasjement innen global helse skal være forankret i grunnleggende rettigheter og at engasjementet skal baseres på Barnekonvensjonen og andre sentrale menneskerettighetskonvensjoner. Vi er også glade for at meldingen legger vekt på satsning på universelle helsesystemer, sier Wang.

Tre hovedsatsingsområder

Regjeringen satser på tre hovedområder, de vil mobilisere for kvinners og barns rettigheter og helse, redusere sykdomsbyrden med vekt på forebygging og fremme menneskelig sikkerhet gjennom helse. I sammendraget heter det:

"Norsk politikk bygger på, og har som målsetting å fremme og overholde grunnleggende menneskerettigheter. Lik tilgang til helsetjenester for alle – basert på bredt anlagte, robuste helsesystemer, er retningsgivende.

Helse er et globalt fellesgode. Norge skal gjennom politisk lederskap, diplomati og økonomisk støtte være en aktiv pådriver for å mobilisere en sterk og bred global konsensus for samarbeid om å ivareta nasjonale helsebehov. Samtidig skal vi bidra til å ansvarliggjøre nasjonale myndigheter for å etablere og sikre allmenn tilgang til helsetjenester."

– Svært viktige ord

Redd Barna mener dette er svært viktige ord fra regjeringen.

– Vi er glad for å se at arbeidet med å integrere helse og ernæring skal bedres, og at regjeringen vil bidra til å sikre vaksiner og helsetjenester for alle barn, sier Wang.

Redd Barna har en internasjonal kampanje for å styrke helsetilbud til alle barn og sikre tilgang til helsearbeidere for alle.

– Vi synes det er gledelig at regjeringen tydeliggjør den globale helsepersonellkrisen, og viser at oppfyllelse av retten til helse forutsetter flere helsearbeidere og en jevnere og mer rettferdig fordeling av disse. Nå ser Redd Barna fram til å diskutere veien videre, og vi mener at Stortingsmeldingen må følges av en handlingsplan som sikrer finansiering av essensielle tiltak, sier Wang.

Redd Barna mener regjeringen må:

  • øke egne investeringer for å motvirke helsepersonellkrisen i utviklingsland
  • øke egne investeringene for å bidra til reformer som sikrer fattige kvinner og barn tilgang til grunnleggende helsetjenester i utviklingsland
  • øke egne investeringer i utviklingen av velfungerende helsesystemer i utviklingsland