Foto: Redd Barna/Inge Lie
– Det er bra at regjeringen nå er tydelige på at det kommer 650 millioner addisjonelle midler til barne- og kvinnehelse, fordi dette redder mange liv, skaper en bedre fremtid for mange barn og bidrar til likestilling, sier utviklingspolitisk rådgiver i Redd Barna Kim Terje Loraas.

Redd Barna har i to år, gjennom kampanjen "Alle som en", argumentert for viktigheten av å øke helsebistanden med fokus på kvinner og barn betraktelig, og er godt fornøyd med at dette nå skjer i kommende statsbudsjett.

– Det er bra at regjeringen nå er tydelige på at det kommer 650 millioner addisjonelle midler til barne- og kvinnehelse, fordi dette redder mange liv, skaper en bedre fremtid for mange barn og bidrar til likestilling, sier utviklingspolitisk rådgiver i Redd Barna Kim Terje Loraas.

Samtidig er det viktig at regjeringen nå følger opp Stortingsmeldingen om global helse og Stortingets innstilling til denne, hvor det også pekes på viktigheten av investeringer i helsearbeidere og i ernæring for videre å få ned barnedødeligheten.

– Vi ser nå fram til at Espen Barth-Eide i oppfølgingen av stortingsmeldingen om global helse aktivt fremmer universell tilgang til helsetjenester for alle kvinner og barn. Da må han aktivt støtte den kommende FN-resolusjonen om Universell helsedekning, samt styrke Norges innsats for flere helsearbeidere og ernæring. Dette er essensielt for å sikre langsiktighet og bærekraft i arbeidet mot mødre- og barnedødelighet, sier Kim Terje Loraas.