Foto: Redd Barna/Khurram Masood
Norsk Tipping vil samarbeide med Redd Barna og flere andre organisasjoner. Overskuddet fra nye spill vil styrke arbiedet for Redd Barnas arbeid i Norge og i utlandet.

I forrige uke undertegnet ti store humanitære organisasjoner og Norsk Tipping en langsiktig avtale om samarbeid. Mange av organisasjonene har lange tradisjoner for å skaffe inntekter fra lotterier og spill, og nå har Kulturdepartementet gitt grønt lys for at Norsk Tipping og organisasjonene kan samarbeide om å skaffe flere inntekter.

– Vi er glade for å få på plass en egen avtale for oss og de andre humanitære organisasjonene. Dette er starten på et langsiktig og fruktbart samarbeid. Avtalen gir oss nye muligheter til å få inn midler som går til det viktige arbeidet for barns rettigheter, både her i Norge og ute i verden, sier markedssjef i Redd Barna, Tove Hauge.

Avtalen innebærer at Norsk Tipping utvikler spillkonsepter der store deler av overskuddet går til de ti humanitære organisasjonene. Forslag om nye spill må godkjennes av myndighetene, på lik linje med alle andre spill fra Norsk Tipping.

De ti organisasjonene som vil få dette overskuddet er Røde Kors, Norges Handikapforbund, Kreftforeningen, Redningsselskapet, Flyktninghjelpen, Redd Barna, Norges Blindeforbund, Norsk Folkehjelp, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Organisasjonene har til sammen om lag 420 000 medlemmer.