Foto: Redd Barna/Christine Roehrs
Etter flommen administrerte Mohammad Ismael en gruppe på 25 menn som ryddet vannkanalene og jordene i området.

Redd Barna jobber i 120 land, og responderer på 41 kriser i 35 land rundt om i verden. Et av landene er Afghanistan, der Redd Barna har vært til stede siden 1976.

Afghanistan har både politiske og geografiske utfordringer. Hvert år rammes 400 000 mennesker av naturkatastrofer, i følge afghanske myndigheter. Flom, tørke og jordskjelv er blant katastrofene som gir størst ødeleggelser, og i 2012 skulle en stor flom forandre livet til Mohammad Ismael og hans familie.

Mistet alt de eide i flom

For ett år siden ble titusener av mennesker i Urzugan-provinsen berørt av en voldsom flom. Mohammad Ismael opplevde at hjemmet hans ble oversvømt og totalskadd på få minutter. Han klarte å redde ut sin kone og seks barn, men familien mistet alt de eide: Hjemmet deres, alle eiendeler og det de hadde av oppsparte midler. I tillegg lever Mohammad Ismael og familien av jordbruk, og fjorårets avlinger ble ødelagt av flommen i hele området. 

- Jeg klarte ikke å forestille meg hvordan jeg skulle forsørge familien min, og ikke minst gjenoppbygge hjemmet vårt, sier Mohammad Ismael i dag. På hjemstedet hans ble de fleste hus totalskadd, og da flomvannet trakk seg tilbake lå hele området i ruiner. Vannet hadde samlet alt fra møbler og takstoler i hauger, og gjort hjemmene deres til jordhauger.

Gjenoppbygging av samfunnet

- Vi var fattige allerede før flommen, etter kunne det blitt vanskelig bare å overleve, forteller han. Løsningen ble et Redd Barna-prosjekt, der 1190 familier fikk støtte i gjenoppbyggingen av lokalsamfunnet sitt. Målet med prosjektet var å sikre at de flomrammede familiene fikk livsviktige behov dekket på kort sikt, samtidig som de bidro til gjenoppbygging av varige inntektskilder på lang sikt.

Etter flommen distribuerte Redd Barna blant annet hygienepakker og frø for planting. I tillegg ble 355 kortsiktige stillinger opprettet i landsbyen, så familien fikk en inntektskilde til det mest nødvendige. Mohammad Ismael fikk en av disse stillingene, han administrerte en gruppe på 25 menn som ryddet vannkanalene og jordene i området. Sånn kom stillingene til gode for alle i lokalsamfunnet.

Lang vei til nytt hjem

Foto: Redd Barna/Christine Roehrs
I landsbyen til Mohammad Ismael ble de fleste hus totalskadd, og da flomvannet trakk seg tilbake lå hele området i ruiner.

- For pengene jeg tjente, kunne jeg kjøpe mat og nye klær til barna mine, sier Mohammad Ismael. – Barna hadde jo heller ingenting igjen etter flommen. Jeg var redd for at de skulle fryse og bli syke til vinteren, men nå har de sko og gensere.

Mohammad Ismael har forsøkt å legge unna noen penger til å bygge nytt hus, men det har vært vanskelig. Familien bor fremdeles i nabolandsbyen, som ble mindre rammet. Her bor vi 30 mennesker sammen i et hus med fire soverom, kan han fortelle. Nå er derimot husbyggingen i gang.

– Jeg har måttet låne penger for bygge nytt hus, og kommer til å stå i gjeld for dette en stund fremover. Men jeg trengte ikke å bekymre meg for å overleve etter flommen. Ingen i familien min døde, og jeg har friske barn. Heldigvis.

Redd Barna i Afghanistan

Afghanistans barn er utsatt for en rekke potensielle kriser som jordskjelv, flom, tørke, kalde vintre og sykdommer. Redd Barna jobber i 15 av 34 provinser i Afghanistan, og når rundt 700 000 barn i Afghanistan.

I 2012 responderte Redd Barna på 48 kriser, støttet 76 855 mennesker derav 41 921 barn. Arbeid med naturkatastrofer, katastrofeforebygging, barns beskyttelse og deltakelse er prioritert i tillegg til utdanning.