Foto: Redd Barna
Det var noen ivrige elever tilbake på skolebenken i Liberia mandag.

Hundrevis av skoler i Liberia har vært stengt i seks måneder, på grunn av faren for spredning av det dødelige viruset ebola. Dette har berørt skolegangen til over en million barn. Mandag fikk disse en ny start.

Etter uker med en stødig nedgang i antall smittede av ebola i Liberia, ble hundrevis av skoler gjenåpnet denne uken. Ebolaspredningen nådde toppen sommeren 2014, da det ble rapportert om over 300 nye smittede hver uke. I februar er det rapportert om tre smittede i uka, i følge Verdens helseorganisasjon.

- Nå er det tid for å feire i et land som har tapt mye til det verste ebolautbruddet i historien, sier Greg Duly i Redd Barna Liberia. – Men vi må gjøre vårt for at skolene som åpnes er trygge. Barna som nå sendes på skolen er Liberias største ressurser for framtiden, og foreldre og elever skal slippe å være redde for at sykdommen sprer seg på nytt.

Myndighetene i Liberia har laget strenge retningslinjer for å sikre at skolebarn kommer tilbake til et ebolafritt miljø. Dette innebærer blant annet tilgang til håndvask og tett samarbeid med helseklinikker i nærheten av skolene. Redd Barna har bidratt med utstyr og opplæring.

En ny start

Foto: Redd Barna/Aubrey Wade
Delicia Klemi jobber med myndigheter og i distriktene for at barn skal gå på skole i Liberia.

Lærerne ved skolene som nå åpner har fått grundig opplæring i hvordan en unngår at ebola smittes, og hva som skal gjøres ved mistanke om sykdom. Av utstyr er det blant annet delt ut hundrevis av pakker med førstehjelps- og steriliseringsutstyr.

- Over halvparten av skolene i Liberia mangler et skikkelig system for rent vann, forteller Duly. - Infrastrukturen er dårlig og barna har ikke skolesakene de trenger. Gjenåpningen bør derfor ses som en ny start for Liberias skolesystem, ikke bare en sluttdato for katastrofen ebola har vært for Liberia.

De siste seks månedene har Redd Barna jobbet med lokalsamfunn for å spre informasjon om ebola, og utvikle systemer for læring når barn ikke kan gå på skolen. Dette er blant annet gjort over radio, kursing av lærere og distribusjon av materiell til barn hjemme.