Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Sindre ble flyttet seks ganger i barnevernet, ofte veldig fort. Han mener mye kunne vært gjort annerledes.

Prosjektet FlytteProffene er gjennomført av Forandringsfabrikken, i samarbeid med Redd Barna. Prosjektet er finansiert av Extrastiftelsen Helse og rehabilitering. Ungdommene kommer fra Troms i nord til Agder i sør og deler tanker og erfaringer om flytting i barnevernet. Under lanseringen av prosjektet i Oslo i dag kom fem av ungdommene for å fortelle om hva flytting gjør med deg, og gi råd om hva som kan bli gjort bedre i barnevernet.

Må bruke tid på flytting

- Jeg har flytta seks ganger etter at jeg kom inn i barnevernet. Nesten hver gang har det skjedd altfor fort, ingen har brukt noe tid på å finne en plass til meg. Barnevernet burde brukt mer tid, så kunne det blitt færre flyttinger, sier Sindre (17).

Han sier at kun en gang har han visst hvorfor han ble flyttet.

- Siden jeg ikke vet hvorfor jeg må flytte, får jeg følelsen av at det er meg det er noe galt med, at det er min skyld. Jeg føler meg dårlig, sier Sindre.

Også de andre ungdommene har trodd det, at det er deres skyld at de må flytte, selv om det har kommet frem i ettertid at det var andre grunner til flyttingen.
Alle har opplevd å bli flyttet raskt, mange med bare en dag eller noen timers varsel. Det holder ikke, mener ungdommene.

- Flyttingen er en helomvending, du har ingen kontroll på livet ditt. Det er viktig at du får tid til å forberede deg på det som skal skje, sier Synnøve (18).

Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Monica mener barn og unge bør flyttes i nærmiljøet sitt, slik at de kan fortsette på samme skole.

Fokus på skole

Ungdommene mener det er mye man kan forbedre for å gjøre en eventuell flytting lettere. Blant annet må barnevernet ha mer fokus på skolen.

- Man bør flytte barn og unge i nærmiljøet deres, slik at de kan fortsette på samme skole, sier Monica (17).

- Hvis man må bytte skole, bør man ha et møte med den nye skolen sammen med saksbehandleren, sier Synnøve.

Ungdommene mener det er viktig at barnevernsbarn får gå på vanlig skole, ikke institusjonsskole.

- Du føler deg allerede annerledes når du bor på en institusjon. Da hjelper det å gå på vanlig skole, sier Monica.

Flere av ungdommene mener også det er uheldig å måtte bytte skole midt i skoleåret.

Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
(F.v) Sindre, Synnøve og Monica sammen med Marit Trommald fra Bufdir.

Viktig nybrottsarbeid

Noe av det viktigste for ungdommene som er i barnevernet, er å ha gode voksne rundt seg.

- En god voksen er en som involverer seg selv i det han eller hun gjør. Vis at dere bryr dere. For at jeg skal stole på en voksen og tørre å åpne meg, må den voksne snakke på mitt nivå, ikke heve seg over meg med fagord som jeg ikke forstår, sier Monica.

På lanseringen kom Siw Ellefsen fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

- Vi i departementet har lyttet til de gode rådene dere har kommet med. Dere har snakket om tillit, å få informasjon tidlig, å få fullføre skolegang og gå på samme skole. Dette nybrottsarbeidet dere har gjort betyr mye for barn i barnevernet og for oss i departementet, sier Ellefsen.

Også direktør for Bufdir, Marit Trommald, kom på lanseringen.
- Som leder for alle barnevernsinstitusjonene i Norge er det viktig for meg å høre dette rett fra dere, som vet aller mest om hvordan det er å flytte. Vi vil ta dette med oss, slik at vi kan få til forandringer, sa Trommald.

Filmene og rådene fra FlytteProffene kan du se her.