Foto: Redd Barna
To syriske jenter i flyktningleir ved grensa til Syria. Tallet på voksne og barn på flukt fra Syria øker hver eneste dag, og det nærmer seg nå tre år siden krigen brøt ut.

Generalsekretær Tove Wang er stolt og glad over at 230 000 mennesker inne i det krigsherjede landet så langt har fått hjelp av Redd Barna. Dobbelt så mange flyktninger har fått livsnødvendig nødhjelp av Redd Barna i nabolandene.
Samtidig øker tallet på voksne og barn på flukt dag for dag. Rundt jul vil nær 10 millioner ha behov for hjelp.

- Det er lett å bli motløs når vi ser denne enorme tragedien. Men vi har ikke lov til å være passive tilskuere. Gir vi mat til et barn, er det ett barn som ikke lenger går sultent. Gir vi et barn et varmt pledd, er det ett barn som ikke lenger fryser. Vi kan ikke redde alle, men vi kan hjelpe mange!

Polio og matmangel

Inne i Syria pågår krigshandlingene for fullt. 7000 barn har mistet livet så langt, og mange er såret og traumatisert. Samtidig trues barnas liv på flere fronter. Flere millioner barn mangler rent vann, nok mat, medisiner og ikke minst skole.
Helsestasjonene fungerer ikke i store deler av landet, slik at barn ikke får vaksiner og medikamenter som de har behov for. FN slo nylig alarm om polioutbrudd på grunn av manglende vaksinering. Dette er svært bekymringsfullt også for verdenssamfunnet, siden den fryktede virussykdommen polio har vært bortimot utryddet over hele verden.
Over halvparten av den syriske befolkningen lever av jordbruk, men mange har måttet flykte fra gårdene sine. Matmangelen utvikler seg, og prisen på et brød er i dag mangedoblet i forhold til normale priser.

- Barn dør nå av underernæring inne i Syria, sier Tove Wang. – Vi kan bare tenke oss hvor vondt det er for foreldre som er innesperret i kjellere i dagevis med små barn uten å ha mat til dem.

Åpner skoler

Foto: Redd Barna
Redd Barna og UNICEF har fått et særlig mandag fra FN til å ivareta barns behov for utdanning i krig og konflikter.

Redd Barna har, sammen med UNICEF, fått et særlig mandat fra FN til å ivareta barns behov for utdanning i krig og konflikter. I dag er 4000 skoler ute av drift i Syria, og Redd Barna er i ferd med å etablere nye utdanningstilbud.

- Hvorfor skal vi bry oss med skole og utdanning i en katastrofe som denne, der barna mangler nesen alt?
- Krigen har pågått i 2 ½ år. Det er lenge i et barns liv! En hel generasjon syriske barn er i ferd med å miste utdanningen sin, og hvordan skal de da kunne bygge opp igjen landet når krigen er over? Uten utdanning ser de ingen framtid. Vi må lytte til hva flyktningene selv sier: at skole er ekstremt viktig for barna. Det er dette de spør etter, både foreldre og barn. 

Arbeider inne i Syria

På grunn av den vanskelige sikkerhetssituasjonen har ikke Tove Wang mulighet for å fortelle så mye om Redd Barnas ansatte inne i Syria. Vestlige hjelpearbeidere er særlig utsatt for angrep og kidnapping, derfor arbeider Redd Barna ved hjelp av lokale medarbeidere og lokale partnerorganisasjoner.

- Det er helt avgjørende at medarbeiderne våre har gode lokale kunnskaper og vet hvordan de kan manøvrere i et vanskelig landskap, sier Wang, som er imponert over fryktløsheten og motet de ansatte viser. Redd Barna arbeider på begge sider av konflikten, både i områder som er kontrollert av hæren og i opprørskontrollerte områder. Av de 230 000 som er hjulpet gjennom Redd Barnas nettverk av medarbeidere og partnere inne i Syria, er halvparten barn.

Håp for framtiden

Tove Wang har flere ganger besøkt Syrias naboland Jordan og Libanon etter at krigen begynte. Der har hun møtt mange flyktningfamilier. Alle vil hjem til Syria så raskt som mulig. Samtidig lever familiene i stor nød. 

- Det er langt større behov for hjelp til syriske flyktninger, både inne i Syria og i nabolandene, enn det internasjonale samfunnet har bidradd med til nå, sier Tove Wang, som vil utfordre den norske givergleden denne julen:

- Hvert bidrag er verdifullt. Og hvert barn vi hjelper med mat, medisiner, klær og skole, gir vi nytt håp for framtiden.

Redd Barna i Syria

Foto: Redd Barna
To år gamle Salim bor i flyktningleir nær den syriske grensen. Ett av Redd Barnas tiltak er å dele ut varme klær til barn som Salim, så de kan møte vinteren uten å bli syke.

Det siste året har Redd Barna nådd over 230 000 mennesker inne i Syria, av dem 123 000 barn, med nødhjelp:

  • Holder barn friske: Redd Barna støtter helsesentre og sykehus inne i Syria med medisinsk utstyr for barn, gravide og nybakte mødre. Vi har også startet en vaksinasjonskampanje for å beskytte barn mot dødelige sykdommer, som så langt har nådd 8600 barn. 
  • Deler ut livsnødvendigheter: Vi deler ut det folk i Syria trenger mest for å takle skiftende årstider med store temperaturforskjeller. Redd Barna deler ut rent vann og pakker med hygieniske artikler. Over 5000 barn har så langt fått varme klær.  
  • Deler ut matrasjoner: Vi deler ut pakker med energiholdig mat som hermetisk fisk, olje og ris, så langt til mer enn 5600 mennesker. Vi deler også ut mel til bakerier, noe som gir brød til over 25 000 personer. 
  • Får barna tilbake på skolen: Redd Barna hjelper skoler med å holde åpent og starter midlertidige undervisningstilbud der hvor skolene er stengt. Vi gir tilbake-til-skolen-sett med ransel, blyanter og skrivebøker. I tillegg kurser vi lærere og gir dem undervisningsmateriell.
  • Sikrer at barn er trygge: Vi åpner trygge lekeområder der barn kan leke og lære i trygge omgivelser, og der de får hjelp til å takle all usikkerheten som omgir dem. Vi gir også individuell psykososial støtte til spesielt sårbare barn. 
     

Se hvordan du kan støtte Redd Barnas arbeid i Syria her.