Foto: Inge Lie
Sekkene med mat er kjærkomne for familiene i landsbyen.

En mann dytter trillebåren sin gjennom landsbyen. Sekkene med mat veier tilsammen nærmere 200 kilo, og han må gå to ganger mellom distribusjonsområdet og huset der familien bor for å få med seg alt.

- Jeg har ingenting. For meg og familien betyr denne maten alt. Den gir oss sikkerhet i de kommende månedene, sier han, mens sekker med ris, bønner og mel blir lagret i mørket i et skjul ved siden av huset.

Regnet svikter

Tørke fortsetter å ramme befolkningen på Afrikas Horn.

Siden 2015 har syv av de siste åtte regnsesongene enten sviktet helt eller gitt mindre nedbør enn vanlig. Tørken har tatt livet av opp mot 80% av dyrene, buskap flesteparten av somaliere lever av. Tap av besetning har tvunget familiene til å forlate sine uttørkede beiteområder og flytte inn til landsbyene og byene.

Bare siden juli i år er 51.000 mennesker drevet fra sine beiteområder. Fra før er 1,5 millioner mennesker internt fordrevne som følge av den katastrofale tørken i 2017.

Foto: Inge Lie
Mohamed Abdulkadir er Redd Barnas sjef i Puntland.

 Barna mest utsatt

- Én million barn under 5 år risikerer akutt underernæring innen midten av 2020 med mindre det internasjonale samfunnet trår til. Nok en gang er Somalia rammet av svært alvorlig tørke, sier Muhamed Abdulkadir, ansvarlig for Redd Barnas arbeid i Puntland, en del av Somalia.

Tidligere denne måneden mottok 47.000 familier mathjelp i 350 landsbyer over hele landet.

Nødhjelpsresponsen, finansiert av afrikanske donormidler, kommer akkurat når det trengs som mest. Abdulkadir sier det er kun takket være innsatsen til internasjonale hjelpeorganisasjoner og somaliske myndigheter at situasjonen for barna i Somalia ikke allerede er mye verre.

Landsbyen vokser

I landsbyen Hasbahelle i Nugal-regionen i Puntland, Somalia, har 200 husholdninger vokst til 350 i løpet av de siste to årene. Lederen i landsbyen, Said Suleiman Mira, sier at befolkningen kan komme til å bli dobbelt så stor i tiden som kommer.

- Framtiden er ikke lovende. Vi har ikke borehull og brønner som går dypt nok. Vi trenger systemer som er bedre til å holde på vannet. Svikten i regnsesongene skjer så hyppig nå at vi ikke er i stand til å hente oss inn igjen, sier han.

Foto: Inge Lie
Mathjelpen består av ris, bønner, hvetemel og matolje.

Mathjelp til befolkningen

Hasbahelle er en av landsbyene som denne måneden mottok mathjelp med støtte fra Redd Barna. Lastebilen som rullet inn om morgenen er full av sekker av ris, bønner og hvetemel, samt gule kanner med matolje. I løpet av dagen har 200 husholdninger registrert seg med elektroniske kuponger og hentet maten med sine trillebårer og biler.

Verdien på kupongen tilsvarer hva en normalfamilie på 6-7 personer må handle for de neste to månedene, gitt at man skal få i seg 2100 kilokalorier pr person daglig.

Det er lokale kjøpmenn som har importert varene fra land som De forente arabiske emiratene og Etiopia. E-kupongene forhindrer forsøk på svindel og sikrer at kjøpmennene får betalt. Dermed forblir pengene i landsbyen og kommer innbyggerne til gode ved at kjøpmennene kan yte lån når det trengs.

Det finnes ingen skattesystem her, og heller ikke statlige velferdsordninger, men med lån og hjelp fra storfamilie og naboer klarer de fleste seg så vidt. Maten blir også delt med dem som trenger den.

Mens staben deler ut maten holder en kvinnelig Redd Barna-kollega kurs for landsbyens unge mødre om hvordan sikre de minste barna næringsriktig mat. Kurs i mat- og vannhygiene er også en del av programmet. 1700 husholdninger i 11 landsbyer har i tillegg mottatt vannforsyninger.

Foto: Inge Lie
Det er lokale kjøpmenn som har importert maten.

Underernæring

- På grunn av tørken er det mange tilfeller av underernæring blant barn, forteller jordmor Sadi Ahmed Farah på det lokale helsesenteret, som drives av 6-7 frivillige med støtte fra somaliske Røde Halvmåne og Unicef. Hun anslår at 5-6 barn i uken trenger tilførsel av ernæring på grunn av vekttap og sykdom. Dessverre mangler helsesenteret medisiner og utstyr.

- Vi fikk forsyninger fra Verdens Matvareprogram, men de stoppet for et år siden. Nå gir vi det vi har av vitaminer og Plumpy’Nut, forteller hun. Det siste er en ernæringsrik peanøttbase brukt i lignende situasjoner over hele verden. Helsesenteret behandler for tiden fem tilfeller av underernæring, men barna bor hjemme siden det ikke finnes et eget stabiliseringssenter i landsbyen.

- Vi overvåker situasjonen nøye. Antall tilfeller vil øke om den neste regnsesongen også svikter, forteller hun.

Afrikanske donor-midler

Det er Redd Barna i Norge som står bak den store nødhjelpskontrakten. 32 millioner USD til utdeling av mat gjennom ett år er finansiert av Den afrikanske utviklingsbanken og gitt gjennom IGAD, organisasjonen som fremmer utvikling og handel på Afrikas Horn. Det er Redd Barna i Somalia som står for den praktiske gjennomføringen.

- Tørken rammer stadig oftere og hardere, og vi ser at behovet er enormt. I tillegg til den akutte nødhjelpen må vi støtte de som er rammet av klimaendringer med langsiktige og bærekraftige løsninger slik at de kan tilpasse seg framtiden, sier Henrik Stabell, regionleder for Øst-Afrika i Redd Barna. Det innebærer støtte til å bore flere og dypere brønner og bedre dammer, bygge bedre helsesystemer og styrke motstandskraften i landsbyene ved å støtte planer og strategier til de lokale komiteene.

- Det er helt avgjørende at Somalias responsplan finansieres for å forhindre at mange liv går tapt, slik det skjedde i 2011 og 2017. Vi trenger betydelig mer støtte nå for å øke den humanitære innsatsen i landet, sier Stabell.

Hasbahelle er en av 115 landsbyer i Puntland som mottar mathjelpen tre ganger dette året. Landet Somalia består av tre autonome områder; Somaliland, Puntland og South Central Somalia, der hovedstaden Mogadishu ligger.