Foto: Redd Barna
450 000 barn faller utenfor skolesystemet i Nepal hvert år, først og fremst barn fra fattige familier. Skole er nødvendig for at barna skal kunne klare seg som voksne.

Clas Ohlson har lang tradisjon i å støtte idrett, kultur og andre ideelle foreninger i Dalarna i Sverige, der grunnleggeren Clas Ohlson kommer fra. Selskapet er nå et detaljhandelsforetak med virksomhet i Sverige, Norge, Finland og Storbritannia. De tilbyr et bredt sortiment innen elektronikk, multimedia, jernvare, hjem og fritid. Støtten fra Clas Ohlson skal gå til utdanningsprosjekt i Nepal og Redd Barnas CSR-senter i Kina.

Viktig førskoletilbud

450 000 barn faller hvert år utenom skolesystemet i Nepal. Dette rammer først og fremst de aller fattigste. Med bidrag fra Clas Ohlson skal Redd Barna gi 7 000 barn mellom tre-fire år et førskoletilbud i Nawalparasi. Undersøkelser viser at barn som får dette tilbudet har større sjanse for å fullføre skolegang, planlegge familie og bli produktive voksne som gir sine egne barn mulighet for å ta utdanning. Redd Barna jobber tett med nepalske myndigheter og andre organisasjoner for å øke antallet og kvaliteten på skoler i Nepal. Å bygge nye skoler og øke kapasiteten er bare en av oppgavene Redd Barna vil ta fatt på med støtte fra Clas Ohlson. For at skolene skal kunne leve videre uten hjelp fra Redd Barna, må man utdanne lærere, foreldre og skoleledelse. Infrastruktur, som vann og avløp, må også på plass før barna kan begynne på skolen.

Foto: Redd Barna
Clas Ohlson engasjerer seg nå for barn i utsatte områder. Nepal er et av de fattigste landene i verden.

Store behov

John Womack er informasjonssjef og leder i Clas Ohlsons CSR-forum, et forum for bedrifters samfunnsansvar. Womack mener at å engasjere seg i samfunnsspørsmål er en viktig del av Clas Ohlsons sosiale ansvar for menneske og miljø. De siste årene har Clas Ohlson samarbeidet med Kreftforeningen i Sverige og Norge. Nå vil de også engasjere seg i arbeidet med å bedre vilkårene for barn i utsatte områder. Det nye samarbeidet omfatter Sverige og Norge i første omgang, men ambisjonen er at Clas Ohlson på sikt skal samarbeide med Redd Barna i Finland og Storbritannia også. Clas Ohlson gjorde en grundig gjennomgang av forskjellige hjelpeorganisasjoner og kom fram til at Redd Barna var riktig organisasjon for dem å samarbeide langsiktig med.

- Det er store behov, både på våre hjemmemarkeder og i utviklingsland, og vi kom fram til at vi skulle rette oss inn på å hjelpe til med at flere barn skal få skolegang i Nepal, som er et svært fattig land hvor barn er veldig utsatt, sier Womack.

Foto: Redd Barna/Tul Pinkaew
Wang Wei Wei (t.h) and Zhang Yan Zhen går på barneskole i Kina. Clas Ohlson og Redd Barna skal sammen jobbe for at barn under 16 år i Kina skal gå på skole istedenfor å arbeide.

Samfunnsansvar

Clas Ohlson skal også starte et samarbeid med Redd Barnas CSR-senter i Kina.

– Vi har mange leverandører i Kina så for oss er det veldig viktig at Redd Barna er der som en av få ideelle organisasjoner. Det er verdifullt at vi vil kunne samarbeide rundt sosiale spørsmål i land vi har forretningsforbindelser.  I Kina vil vi fokusere på rettigheter for unge arbeidere som har oppnådd lovlig alder som er 16 år, for å kunne jobbe, men som har spesielle behov som ikke alltid blir ivaretatt. Vi vil også samarbeide for å forebygge barnearbeid. Da er det viktig å gi barna mulighet til å gå ferdig skolen i stedet for å jobbe ved en fabrikk, sier Womack.

- Vi i Redd Barna er stolte over at Clas Ohlson har valgt å samarbeide med Redd Barna, sier Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna.
- Clas Ohlson støtter prosjekter i land der de har forretningsforbindelser og hvor Redd Barna har virksomhet. Slik kan Clas Ohlson bidra til utvikling av samfunnet i de land der de opererer. Dette prosjektet vil gi skolegang for mange barn, og dermed bedre muligheter til framtidig jobb og en bedre framtid. Det er også bra at samarbeidet omfatter Clas Ohlsons butikker både i Sverige og Norge. Vi ser en stadig økning i samarbeid med næringslivet, både nordisk og internasjonalt. I en økende globalisert verden er det viktig for Redd Barna å samarbeide med internasjonale selskaper som tar samfunnsansvar på alvor. Sammen skaper vi positiv endring i mange barns liv, sier Wang.