Israelske myndigheters restriksjoner overfor humanitært arbeid og utviklingsarbeid i de okkuperte palestinske områdene koster mer enn 24 millioner norske kroner årlig (4,5 millioner amerikanske dollar) for donorlandene og deres skattebetalere. Det viser en ny rapport fra AIDA – sammenslutningen av internasjonale organisasjoner i de okkuperte palestinske områdene – som består av over 80 organisasjoner.

I rapporten ”Restricting Aid – The Challenges of Delivering Assistance in the OPT” oppfordrer organisasjonene det internasjonale samfunnet til å få fjernet barrierene som hindrer transport av hjelpearbeidere og materialer i områdene hvor de jobber.

Rammer de fattigste

Én av fire palestinere lever under fattigdomsgrensa, og organisasjonene opplyser at restriksjonene fra Israel isolerer befolkningen fra å motta hardt tiltrengt hjelp. Og det er de mest sårbare av disse menneskene som rammes hardest av isolasjonen.

Begrensingene på hjelpesendinger til Gaza er kjent, men også programmene i deler av Vestbredden blir påvirket av mangel på tilgang og økte kostnader. Organisasjonene har blitt forhindret i å nå fram til befolkningen i den såkalte buffersonen (en sperret militærsone mellom muren og ”the Green Line”), og til beduinbefolkningen i Jordandalen og det sørlige Hebron. Dette medfører at menneskene i disse områdene er like sårbare som de som bor i Gaza. Hele 79 prosent av beduinene og nomadene i Jordandalen forteller at de ikke har nok mat. 

Isolerte grupper

– Vi møter på store hindringer når det gjelder selv enkle tiltak som kan forbedre livene til barn og deres familier. De bor i områder som mangler både helsetilbud, skoler og dyrkbar mark. Det er uakseptabelt at vi kun får fraktet ut hjelp til de områdene som vi får adgang til. Hjelpen må nå ut dit hvor behovet er størst, sier Salam Kanaan, som er britiske Redd Barnas landdirektør i området.

I landsbyen Barta bor det for eksempel 5400 mennesker innenfor den militære buffersonen, og de er omringet av et strømgjerde. Redd Barna og andre organisasjoner får ikke en gang tillatelse til å komme inn i området i to timer for å finne ut hvilke behov menneskene der har. Og Barta er ikke et enestående tilfelle. Det er kun ett av områdene hvor folk ikke har tilgang til det de trenger, samtidig som humanitære organisasjoner ikke får lov til å slippe til.

I tillegg må organisasjonene bruke mye tid på byråkratiet som både Hamas og palestinske selvstyremyndigheter står bak. Dette skaper også problemer for effektivt hjelpearbeid blant AIDA-organisasjonene.

Les rapporten her >