Foto: Redd Barna
Dette handler om barns rett til å arve en verden de kan leve i, sier Redd Barnas Siv Mjaaland fra Warszawa i dag.

Internasjonal miljø- solidaritets- og fagbevegelse forlater i dag klimatoppmøtet i Warszawa. Trossamfunn, urfolks- og bistandsorganisasjoner slutter seg til. – Verdens ledere makter ikke å gi oss det verden trenger, derfor går vi ut i protest, skriver Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, WWF Norge og Regnskogfondet, Kirkens Nødhjelp og Redd Barna i en pressemelding.

- Vi har valgt å forlate klimahandlingene, for å vise at nå må noe skje. Dette handler om framtiden. Det handler om barns rett til å arve en verden de kan leve i. Vi har fortsatt tro på en internasjonal avtale, men nå må alle landene handle, sier Redd Barnas utviklingspolitikske rådgiver Siv Mjaaland fra Warszawa.

Med to dager igjen av forhandlingene, er de samlede målene for kutt i klimagassutslipp lavere enn de var da møtet startet. Dette fordi Australia og Japan har trukket sine klimaforpliktelser. Klimatoppmøtet har i tillegg mottatt kraftig kritikk for å være sponset av kullselskaper. Organisasjonene mener de ikke ser noe utfall fra møtet, og vil med protesten gi en klar melding til forhandlerne om at det nå må handles.

Klimaendringer og barns rettigheter

Barn er en av de gruppene som er aller mest sårbare for klimaendringer. De har dårligere forutsetninger i møte med konsekvensene både psykisk og fysisk, og sårbarheten forsterkes av at de er ekskludert fra de fleste beslutningsprosesser.

- Vi mener alle landene må huske - og gjerne minnes på - at barn har rettigheter som blir brutt på grunn av farlige klimaendringer, sier Siv Mjaaland. - Hvis det er en sak som angår barna, så er det fremtiden! Sånn vi ser det, blir ikke barnas framtid ivaretatt på klimatoppmøtet, og vi har derfor valgt å ta del i protesten og marsjerer ut, sier hun.