Foto: Redd Barna
Russlands føderale barneombud Pavel Astakhov (i midten) er fornøyd med innsatsen til Redd Barnas programsjef Igor Kurakin og landdirektør Evgenia Kamenetskaja.

Det russiske hovedbarneombudet Pavel Astakhov har nettopp vært på offisiell visitt i Murmansk for første gang. Han kom til Nordvest-Russland for å introdusere barneombudsordningen i regionen. 15. og 16. november hadde han møter med alle fra regionalguvernør Dmitrij Dmitrienko til politiet, sosialvesenet, fengselsmyndighetene, barneinstitusjoner og frivillige organisasjoner – deriblant Redd Barna.  

Astakhov uttrykte sin bekymring for barnas rettigheter i regionen – vold og kriminalitet er utbredt og mange barn vokser opp i vanskelige sosiale forhold. Han understreket at Murmansk bør se til Norge og Sverige for å lære av hvordan de skandinaviske landene vektlegger barns rettigheter.

Barns rettigheter i sentrum

Forrige uke deltok Redd Barnas Russland-kontor dessuten på det største og viktigste arrangementet for barns rettigheter dette året – et todagers møte i Moskva der over 50 barneombudsmenn fra hele Russland var samlet under Astakhovs ledelse. Ledende eksperter på barns rettigheter og medlemmer av den lovgivende forsamling var også til stede.

Foto: Redd Barna
Redd Barnas landdirektør i Russland Evgenia Kamenetskaja er stolt og glad for å ha fått et offisielt takkebrev fra landets hovedbarneombud Pavel Astakhov.

På agendaen sto viktige spørsmål knyttet til barns rettigheter og beskyttelse: Hvordan forhindre at barn blir forsømt og vanskjøttet? Hvordan hjelpe de mest sårbare barnefamiliene? Hvordan kan et regionalt barneombud gjøre en best mulig jobb? Og hvordan få bukt med vold mot barn i familiene?

"Positiv disiplin"

Redd Barna benyttet anledningen til å dele ut ”Den positive disiplin-håndboken” om hvordan man kan oppdra barn uten bruk av vold til alle de 50 barneombudsmennene. Boken er skrevet av Joan E. Durrant, og det er Redd Barnas Russland-kontor som har fått den oversatt og utgitt med økonomisk støtte fra det norske helsedepartementet.

Hovedpoenget med møtet var likevel ombudsmannsordningen. Russlands president Dmitrij Medvedev øremerket 2010 som det året da alle regioner i hele Russland skulle få sitt eget barneombud. Hovedbarneombud Astakhov leste et brev fra presidenten til møtedelegatene der Medvedev understreket hvor viktig arbeidet for barns rettigheter er, og at det derfor haster med å få på plass barneombud i alle det enorme landets regioner.

Takkebrev til Redd Barna

Astakhov gjorde også stas på Redd Barna. Han overrakte et takkebrev til Redd Barnas landdirektør i Russland Evgenia Kamenetskaja der hun på organisasjonens vegne får takk for sin innsats som en profesjonell og utrettelig forkjemper for barns rettigheter i Murmansk- og Arkhangelsk-områdene.

– Det er veldig viktig at barneombudsmannsordningen nå er satt så høyt på agendaen i Murmansk-regionen. Pavel Astakhovs besøk har satt barns rettigheter i søkelyset for de regionale beslutningstagerne. Dette er første gang hovedbarneombudet besøker Murmansk, og vi har ventet på dette besøket i hele år. Vi er også veldig glade for at Astakhov verdsetter Redd Barnas arbeid her i området og vi er stolte over å ha fått takkebrevet, sier Evgenia Kamenetskaja.