Foto: Redd Barna
Flyktninger registrerer seg i Bee-yoo-lay i Liberia. Så langt har nærmere 20 000 mennesker flyktet fra Elfenbenskysten.

– Barna er de som vil lide mest hvis den politiske krisen ikke blir løst raskest mulig, sier Guy Cave, som er landdirektør i Redd Barna i Elfenbenskysten. – Rundt 20 000 mennesker har allerede forlatt sine hjem for å søke tilflukt i nabolandet Liberia, og mange flere kommer til å bli hjemløse i Elfenbenskysten. Vi vet at mer enn halvparten av de som flykter er barn, og disse kommer til å bli redde, desorienterte og sårbare. Hvis volden eskalerer vil dette bare være starten på noe mye større, sier Cave.

Folk fra Elfenbenskysten har flyktet inn i det nordvestlige Liberia. Der mangler de både et sted å bo og rent drikkevann, og det blir stadig vanskeligere å få tak i mat. Presset på områdene som tar imot flyktningene øker, og i disse områdene var det fra før av begrenset tilgang til legehjelp og tilfluktsrom.

Maten blir dyrere

Foto: REUTERS/Luc Gbagbo fra AlertNet
De karaftige protestene i Elfenbenskysten har gjort hjelpearbeidet der veldig vanskelig. Her er det støttespillerne til president Laurent Gbagbo som demonstrerer i Yopougon.

Redd Barna frykter at situasjonen for de som er igjen i Elfenbenskysten vil bli forverret i løpet av de neste ukene. Prisen på mat og drivstoff har allerede begynt å stige raskt. Matleveranser fra nord blir begrenset på grunn av blokkerte veier. Hvis dette fortsetter vil prisene på mat stige ytterligere, noe som rammer barna og deres familier direkte.

– Halvparten av befolkningen i Elfenbenskysten lever på litt over én dollar om dagen. De fattigste familiene bruker mesteparten av sin inntekt på mat, og det er nettopp disse som rammes først. I deler av Abidjan har prisen på kjøtt økt med én dollar, som er nesten en dagslønn for halve landet. Stiger matprisene enda mer vil vi snart se en økning i antall feilernærte barn.

Matmangel rammer barna

Før den politiske krisen oppstod var allerede ett av tre barn under fem år rammet av kronisk feilernæring. I tillegg regnet myndighetene ett av fem barn som undervektige. I deler av landet var hele 43 prosent så underernærte at det gikk ut over deres fysiske utvikling. En vanskeligere tilgang til næringsrik mat vil forverre en allerede skjør situasjon for barna.

Redd Barna jobber sammen med lokale partnere og andre hjelpeorganisasjoner i Elfenbenskysten og Liberia for å kunne håndtere enhver nødsituasjon.