Foto: Redd Barna/Inge Lie
Redd Barnas rådgiver på barns beskyttelse, Kristin Ingebrigtsen, er dypt bekymret for at kongolesiske barna og deres familier ikke har tilgang til helsetjenster. Matlagrene er snart tomme. Det bor rundt 400 000 menneseker bor i Goma, i tillegg til 300 000 flyktninger i omkringliggende områder, i følge FN.

Barn er spesielt utsatt i katastrofer, fordi de lett kommer bort fra sine foreldre og igjen kan utnyttes i en sårbar situasjon. Situasjonen i Kongo er svært kaotisk, mange familier er tvunget på flukt flere gjentatte ganger.

– Alle barn som kommer bort fra foreldrene sine risikerer til å bli rekruttert mot sine vilje til flere militære grupper som finnes i området. Barna kan bli rekruttert til væpnede grupper som soldater, arbeidskraft eller til seksuelle tjenester, sier Redd Barnas rådgiver på barns beskyttelse, Kristin Ingebrigtsen.

Hun sier at Redd Barna vet at de militære gruppene tidligere har tvunget barn til å bli barnesoldater og vi frykter at det også vil skje i denne konflikten. 

– Vi kan vanskelig forestille oss hvor forvirrede og redde barna som befinner seg i denne situasjonen er, sier Ingebrigtsen.

M23 - March 23. Movement - har sin opprinnelse i tutsi-militsen til den brutale krigsherren Laurent Nkunda. Torsdag inntok de Goma, som er provinshovedstaden i Nord-Kivu, og er på vei sørover mot Minova. Opprørerne hevder at deres neste mål er å ta Kinshasha,som ligger 160 mil unna.

Mangler det meste

Redd Barna er dypt bekymret for at kongolesiske barna og deres familier ikke har tilgang til helsetjenster. Matlagrene er snart tomme. Det bor rundt 400 000 menneseker bor i Goma, i tillegg til 300 000 flyktninger i omkringliggende områder, i følge FN.

– Mange barn er alene, i områder hvor militære grupper allerede opererer. Situasjonen i Kongo har vært usikker for lenge, som igjen betyr at barn lever i en spesielt vanskelig situasjon. Barna har vært vitne til grusomheter, og får ikke dekket sine grunnleggende behov, som mat og rent vann, sier Ingebrigtsen.

Alle parter må sikre at barna får beskyttelse

Redd Barna ber om at alle partene sikrer at barn får den beskyttelse de har krav på og at barn, som har kommet bort fra foreldrene sine, gjenforenes med dem så fort det er mulig.

Redd Barna har arbeidet i Kongo siden 1994. Vårt arbeid består blant annet i å identifisere barn som er alene og barna som er mest utsatt. Vi demobiliserer barn fra væpnede grupper til et normalt liv. Bare i fjor hjalp Redd Barna 2200 barn ut av væpnede grupper og gjenforente de fleste med sine familier.

Vi er på plass i Goma, men det humanitære arbeidet er satt på hold inntil situasjonen er trygg nok til å operere. I mellomtiden forbereder Redd Barna en nødhjelpsoperasjon som kan bistå flyktningene og familier som er drevet på flukt over til Rwanda.