Foto: Redd Barna
– Vi ser nå at flere og flere mennesker har for lite mat og myndighetene opplyser om at avlingene har slått feil, sier generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang.

I dag møter statssekretær i Utenriksdepartementet, Gry Larsen, representanter fra myndighetene i Zimbabwe.  

– Norge og det internasjonale samfunnet må øke støtten til Zimbabwe. Vi ser nå at flere og flere mennesker har for lite mat og myndighetene opplyser om at avlingene har slått feil. Vi kan ikke sitte på gjerdet og vente på at situasjonen blir like ille som i fjor før man øker støtten, sier generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang.
 
FNs humanitære appell er kun dekket med tre prosent, samtidig som den humanitære situasjonen igjen forverres. Zimbabwe er nå landet som er nest dårligst finansiert av alle humanitære kriser.  
 
I fjor var halvparten av befolkningen i Zimbabwe avhengige av mat fra omverdenen, og halvparten av barna var underernærte. Mer enn 3600 mennesker døde av kolera. Nå tilspisser situasjonen seg nok en gang for en allerede presset befolkning.
 
– Vi er bekymret for at det er ny sult på gang i Zimbabwe. Opptil 2,8 millioner mennesker, nærmere en tredjedel av befolkningen, har ikke nok mat og dette forventes å øke som en følge av omfattende tørke og dårlige avlinger, sier Wang.
 
Da FN lanserte sin appell i 2009, hadde fortsatt seks millioner mennesker i Zimbabwe ikke tilgang på rent vann og sanitær. Økonomisk nedgang har også ført til at befolkningen sliter med å tjene til livets opphold. 

Foto: Redd Barna
70 nye tilfeller av kolera har blitt registrert på èn måned.

Nye tilfeller av kolera 

I følge FN er det et nytt kolerautbrudd i Zimbabwe. I februar i år ble det registrert 70 tilfeller av kolera, inkludert ett dødsfall. I fjor var tilsvarende tall 75 790 tilfeller og 3612 dødsfall. I tillegg er antall dødsfall grunnet meslinger fordoblet. I år har det vært en økning fra 50 tilfeller av meslinger i januar til 110 tilfeller i slutten av februar.
 
– Til tross for den vanskelige politiske situasjonen er det mulig å nå barn gjennom samarbeid med myndighetene. Redd Barna kan påvirke myndighetene på nasjonalt nivå, samtidig som vi kan jobbe helt konkret med å bedre situasjonen for barn på distriktsnivå, sier Wang.