Flomvannet er nå i ferd med å trekke seg tilbake, og de 350 000 menneskene som ble tvunget på flukt til midlertidige leire begynner å returnere til sine hjemsteder. Det som møter dem der er ødelagte hjem og skoler, og avlinger og husdyr er skylt bort av vannmengdene.

Omfanget av ødelagte landbruksområder og tapt buskap er så stort at det kan føre til matmangel for én million mennesker. Dette skjer i et land som akkurat var i ferd med å hente seg inn igjen etter flere år med krig og naturkatastrofer.

- De har mistet alt

- Barn som har fylt ti år i det østlige Sri Lanka har allerede rukket å oppleve konflikter og tsunami. I ukene som kommer står de i fare for å bli rammet av matmangel. Det er utrolig viktig at verden ikke venter med til disse barna sulter før de begynner å handle, sier Gareth Owen, som er nødhjelpssjef for Redd Barna i området.

- Mange familier i de rammede områdene står foran et mareritt hvor både avlingene og husdyrene deres er vasket bort av regnet. De vil trenge hjelp for å kunne overleve fram til neste innhøsting. Det var ikke mulig å forhindre selve flommen, men vi kan klare å unngå en matvarekrise dersom disse familiene får hjelp umiddelbart, sier Owen.

Enorme arealer med dyrket mark og flere enn 240 000 husdyr gikk tapt da den østlige delen av øya ble oversvømt av den verste flommen i landet i nyere tid. Batticaloa øst på Sri Lanka er et av de viktigste områdene for risproduksjon. Her kan så mye som 80 prosent av risavlingene ha blitt ødelagt av flommen.

Matmangel gjør barna syke

En matvarekrise vil gå spesielt hardt ut over barna i landet. For lite mat kan gjøre at de blir feilernært, noe som igjen gjør dem mer mottakelige for sykdommer og andre helseproblemer. Denne risikoen er ytterligere forsterket av at sanitæranleggene har blitt skadet av flommen, advarer Redd Barna. 

Spedbarn og barn under fem år er særlig sårbare for matmangel og påfølgende sykdommer, mens de litt eldre barna kan bli nødt til å avslutte skolegangen for å hjelpe sine familier med å få endene til å møtes.

Redd Barna har delt ut mat, klær og annet nødvendig utstyr til tusener av familier som bor i leire. Organisasjonen vil fortsette arbeidet på Sri Lanka for å unngå en større matvarekrise.