Foto: Getty Images/Win McNamee for Redd Barna
Redd Barnas ekspert på helse og ernæring i krisesituasjoner Kathryn Bolles (i rød T-skjorte midt på bildet) reiser rundt fra leir til leir for å gi behandling og helseråd.

– Fordi det er veldig lite rent vann å få tak i kan familier som bor i midlertidige leire for hjemløse jordskjelvofre bli tvunget til å bruke forurenset vann til å blande ut morsmelkerstatning. Det kan gi spedbarna en livstruende diaré, sier Redd Barnas ekspert på helse og ernæring i krisesituasjoner Kathryn Bolles.

Hun reiser nå fra leir til leir for å gi helsehjelp og å kartlegge forholdene folk nå lever under.

Mangler vann og toaletter

I en av de midlertidige leirene bor nå 5000 mennesker. Leiren har bare fire latriner, men de er allerede fulle og kan dermed ikke brukes lenger.

– Folk bor veldig tett sammen så å si uten noen form for tak over hodet og uten tilgang på sanitæranlegg. Under slike forhold er alle utsatt for smittsomme sykdommer, men vi vet at barn under fem år er mest sårbare, sier hun.

Foto: Redd Barna/Kate Conradt
Redd Barnas ansatte i Haitis naboland Den dominikanske republikk jobber også på spreng med å frakte nødhjelpen inn i katastrofeområdet.

Bolles oppfordrer spedbarnsmødrene til å amme barna sine. Dette er ekstra viktig for de nybakte mødrene som har født etter jordskjelvet.

– Selv under så vanskelige leveforhold går livet sin gang. Jeg møtte en dame som fødte i går i leiren. Og en annen fødte mens jeg var der, forteller Bolles. 

Sykehus i ruiner

Mange av sykehusene i Haitis hovedstad Port-au-Prince er lagt i ruiner av jordskjelvet. De få som fremdeles er operative er fylt til randen av sårede.

– Noen pasienter ligger på gatene utenfor sykehusene og venter på å få medisinsk behandling. Sykehusene gjør alt de kan, men har en kronisk mangel på medisinsk utstyr og kvalifisert personell, forteller Kathryn Bolles.

Bidrar med medisiner og legehjelp

Foto: Redd Barna/Kate Conradt
Redd Barnas ansatte i Den dominikanske republikks hovedstad Santo Domingo pakker enda flere lastebiler fulle med nødhjelp. Det haster å få hjelpen frem til den jordskjelvrammede befolkningen i nabolandet.

Redd Barna leverer ut intravenøs antibiotika og andre medisiner, i tillegg til livsviktig medisinsk utstyr, til 14 sykehus og klinikker i de hardest rammede områdene.

– I dag gir Redd Barna en seks meter lang container fylt med mat, vann og hygieniske artikler til et sykehus og dets to tilsluttede barnehjem, sier Redd Barnas talsperson på Haiti, Kate Conradt.

Redd Barna flyr nå inn fem haitisk-amerikanske leger fra USA for å starte omreisende helseklinikker og gi medisinsk behandling til familiene i de midlertidige leirene.