Foto: Gunnar Mjaugedal
Forsker Ragnhild Bjørnebekk er innleder på barnerettighetsfrokosten.

Temaet for barnerettighetsfrokosten er barns rett til beskyttelse mot vold, og forsker Ragnhild Bjørnebekk er innleder. Presentasjonen handler om hvordan en oppvekst med vold inære relasjoner påvirker barns videre livsløp. Denne gangen holdes barnerettighetsfrokosten som en del av en aksjonsuke som vi har kalt Forstyrringsuken. Målet for aksjonsuken er å øke oppmerksomheten på voksnes plikt til å melde fra, dersom man er bekymret for at et barn er utsatt for vold og/eller omsorgssvikt, understreker rådgiver Zoë Øiestad.

– Vi er glade for at vi har fått påmeldinger fra politiet, barnevernet, studenter og en rekke organisasjoner, sier Øiestad.

Leder for Redd Barnas Norgesprogram, Janne Olise Raanes har tidligere uttalt at Redd Barna medrettighetsfrokosten ønsker å skape en møteplass og en arena for diskusjon og dialog mellom et bredt spekter av aktører som på ulike måter arbeider for og med barn og barns rettigheter

Det vil avholdes om lag fem frokostmøter per år, og vi vil ta opp ulike tema som knytter seg til barns rettigheter og barns situasjon. Møtene vil variere i form, og vi legger opp til alt fra rene foredrag til debatter og rundebordsmøter. Vi håper deltagerne vil bidra aktivt med spørsmål, innspill og refleksjoner i møtene, og oppfordrer også alle som ønsker det til å komme med innspill til temaer som bør tas opp på barnerettighetsfrokostene.

I tillegg til faglig påfyll og inspirasjon vil deltagerne, som navnet antyder, få servert frokost på arrangementet, som varer fra kl 8.30 til 10.00. Det er fortsatt ledige plasser.For informasjon om arrangementet, kontakt Marianne Kvisvik.