Foto: Redd Barna/Getachew Dibaba
Misra (2) var underernært og manglet apetitt, og mamma Merdia visste ikke hva hun skulle gjøre. På en Redd Barna-støttet klinikk fikk hun plumpynut og gode råd.

Merdia Teyibe bor i området Guji, som ligger sør for Addis Abeba. Hun har åtte barn – fire døtre og fire sønner. I likhet med mange andre landsbyer i området har også hennes landsby, Funan Kereri, hardt rammet av tørken.

- Vi pleide å dyrke, hvete, mais, kikerter og andre grønnsaker her. Vi solgte også husdyr og egg. Men i år er situasjonen annerledes. Det kom ikke noe regn, vi fikk ikke dyrket noe, og hadde derfor ikke mat å gi til våre barn, eller til husdyrene. Sist måned startet myndighetene med matutdeling, og vi fikk 15 kilo per husholdning. Men vi vet ikke når vi vil klare å gi barna våre nok mat siden det ikke er tegn til at regnet vil komme, forteller Merdia.

Ble oppsøkt av frivillige 

Foto: Redd Barna/Getachew Dibaba
Etter å ha fått behandling for underernæring fikk Misra apetitten tilbake. Svært mange barn i Etiopia har behov for akutt ernæringshjelp etter at tørken rammet landet.

Hun har vært bekymret for Misra, hennes to år gamle datter. Hun gikk ned i vekt og hadde ingen apetitt. Merdia visste ikke hva hun skulle gjøre, før hun ble oppsøkt av frivillige i landsbyen som holder oversikt over underernærte barn. De har fått opplæring av Redd Barna, og anbefalte Merdia om å ta med datteren til nærmeste helsestasjon.

- Der fortalte helsearbeiderne meg at barnet mitt måtte få behandling, sier Merdia.

Hun fikk med seg såkalt plumpy-nut, en høyenergisk blanding som gjør at underernærte barn raskt kan legge på seg. Etter dette tok hun med Misra til den Redd Barna-støttede klinikken annenhver uke. Nå har hun vært der tre ganger, og er glad for å se at datteren kommer seg.

- Apetitten hennes har blitt bedre, og hun har gått opp i vekt. De som jobber på klinikken sier at hun vil klare seg bra. Og i tillegg til maten har jeg også fått opplæring i hygiene, for eksempel hvor viktig det er å vaske seg på hendene, sier Merdia.

Redd Barna bygger lokal kapasitet i sitt nødhjelpsarbeid i Etiopia og det øvrige Øst-Afrika. Vi passer på leveranser, driver med helsearbeid og deler ut spesialtilpasset mat, og samarbeider med lokalbefolkningen slik at de deltar i arbeidet med å oppdage barn som er underernærte.