Foto: Redd Barna/Margaret Henry
- Fred er kun et ord før du gir det mening gjennom handling, sier unge fra Palestina. Her er en representant fra fredsklubb i Nepal in action i FN.

- Arbeidet for barn og unges deltakelse i fredsbyggende arbeid har pågått lenge, sier Kaja Ebbing, rådgiver på barns deltakelse i Redd Barna. - Det siste året har vi også begynt arbeidet mot en ny FN Resolusjon.

I 2005 startet Redd Barna sitt arbeid med barn og unges deltakelse i fredsbygging. Nå tas de første skrittene for å bringe dette til globalt nivå. Sammen med blant annet World Vision, Search for Common Ground, Action Aid, PATRIR og Unicef har Redd Barna tatt initiativ til et globalt partnerskap for barn, ungdom og fredsbygging.

Barn bidrar

De siste tre årene har Redd Barna arrangert seminarer med barn og unge, både globalt og regionalt. Deltakerne driver til daglig lokale fredsklubber i 24 land spredt over hele verden.
- Gjennom seminarene har vi sett at barn bidrar til fred på mange ulike måter. For eksempel har barn og ungdom i Uganda bidratt til tillit og forsoning i samfunnet ved å åpne opp fredsklubbene for tidligere barnesoldater. I Latin-Amerika bruker klubbene skoler, magasiner og radioprogram for å spre fredsbudskap. Eksemplene er mange og gode. Et utvalg av initiativene er samlet i en Global historiebok om barn og unge som fredsaktører, til inspirasjon for andre, forteller Kaja.

Foto: Redd Barna/Prasanna Ratnayake
Fra global workshop i Oslo i mai. Barn og unge fra 13 land deltok på et fem dagers seminar.

På de regionale seminarene har deltakerne etterlyst bedre tilretteleggelegging i alle land. Ordninger som sikrer barns og unges deltakelse i fredsbygging og fredsprosesser på en trygg og meningsfull måte finnes ikke på globalt nivå i dag. I mai ble et globalt seminar arrangert i Oslo, der FNs mulige støtte ble tatt opp. - Vi utarbeidet to barnevennlige versjoner av FN resolusjonene 1325 om kvinner, fred og sikkerhet og 1612 om barn og væpnet konflikt for at barna og ungdommen kunne bruke disse til å forstå mer om hvordan FN opererer og hvilke forpliktelser slike resolusjoner gir, opplyser Kaja. - Det var stor interesse for de barnevennlige versjonene, og de har blitt oversatt til flere lokale språk for at flest mulig barn og unge skal kunne bruke dem, fortsetter hun.

Startskudd på Den Internasjonale fredsdagen

Den internasjonale fredsdagen, 21. september, ble markert med en kampanje for ny FN resolusjon for barn, ungdom og fredsbygging. Ideen kom fra de syv ungdommene som var med til New York. De sendte ut en oppfordring til de 24 landene de representerte i FN. Dette resulterte i fredsmarsjer og -samlinger der fredsklubber holdt appeller og aktiviteter for å få lokalsamfunnet sitt til å reflektere rundt nettopp fred. I Nicaragua, for eksempel, hadde nettverket av barne- og ungdomsorganisasjoner samlet seg med bannere med fredsbudskap. Her ble det også delt ut en artikkel med budskap om hva de unge ønsker FN og myndigheter i eget land bør gjøre.

Samarbeider for fred

Foto: Redd Barna/Prasanna Ratnayake
Fra global workshop i Oslo i mai.

Det globale nettverket for barn, ungdom og fredsbygging jobber nå med en strategi for hvordan arbeidet for en FN resolusjon kan tas videre. En av ideene er at organisasjonene sammen skal kartlegge hvordan barn og unge deltar i fredsbyggende arbeid, og konsekvensene dette har for fredsarbeidet i landene. - En felles kartlegging er en spennende måte å ta dette videre fordi det kan gi et bredere grunnlag og bli brukt av flere organisasjoner. Så vidt vi vet har ikke dette blitt gjort før, og vi ser med stor entusiasme på dette samarbeidet, avslutter Kaja. Ønsker du å lese mer om Redd Barnas arbeid med barns og unges deltakelse i fredsbygging se her.