Foto: Redd Barna/Ingrid K. Lund
Slik kan det føles å ha en forelder som slår. Tegningen er laget av et barn i Norge som har sett animasjonsfilmen "Sinna mann", som handler om en voldelig far.

4. juni er FNs internasjonale dag for barn som er blitt utsatt for vold.

Forstyrringsukene handler om å øke åpenheten om at barn utsettes for vold, og at vi alle har et ansvar for å skape et samfunn der barn har en trygg oppvekst uten vold og overgrep.

– Vi håper at det å forstyrre kan bidra til at vi bryr oss om barna bak lukkede dører, at barn blir sett, hørt og trodd. Hvis vi vet at familien som skal være barnets trygge havn også i noen tilfeller kan være et farlig sted for barn og vi tenker det utenkelige, så kan vi alle bidra til et tryggere samfunn for barn og unge. Ingen trenger å være ekspert for å handle og for å bry seg, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang.

Åpner i Oslo

Aksjonsukene starter med utstillingen "Hvis klær kunne fortelle" i Oslo. Utstillingen tar oss inn i verden til voldsutsatte barn og viser klærne til de yngste barna, barn uten språk som er helt avhengige av sine nærmeste omsorgspersoner. Barns fremste beskyttere, foreldre, forvandles til barnas verste trussel. Et trygt hjem forvandles til en krigssone.

– Det gjør et sterkt inntrykk å se klærne som forteller de vonde historiene til små barn som desverre har vært utsatt for grove overgrep av nære omsorgspersoner og på det stedet der de fleste barn er aller tryggest, i eget hjem, sier Wang.

Foto: Dagbladet/Agnete Brun
Klær til barn som har hvert utsatt for overgrep og vold i hjemmet.

Vold fra mor eller far

Forskning viser at så mange som åtte prosent av barn i Norge utsettes for grov vold fra en forelder. Det er alt fra fysisk og psykisk vold, seksuelle overgrep, omsorgssvikt, vitne til vold i hjemmet og barn som utsettes for bruk av fysisk og psykisk ydmykende straff i oppdragelsen.

Foto: Redd Barna
Her er frivillige fra Bergen Redd Barna Aktiv klare for å forstyrre i forbindelse med kampanjen "Vennligst forstyrr!" i 2009.

De fleste blir utsatt for vold og overgrep fra én forelder, mens mange barn utsettes for overgrep fra begge foreldrene sine. Spedbarn og små barn er mest utsatte for vold. Forskning dokumenterer at mange barn blir utsatt for gjentakende grov vold, og både gutter og jenter er utsatte.

– Skal vi innfri barns rett til en trygg oppvekst også her i Norge, må vi styrke innsatsen betydelig. Vi må innse at barn utsettes for vold, og at verdien av privatlivets fred også har sine klare begrensninger. Vi må ta ansvar og si fra og melde om vår bekymring, hvis vi har mistanke om at et barn blir utsatt for vold og overgrep, sier Wang.

Aktiviteter over hele landet

De to kommende uker har Redd Barna ulike forstyrringsaktiviteter i hele landet.

Blant annet skal flere ordførere oppfordres til å signere et opprop for å styrke den kommunale innsatsen for å beskytte barn og vi skal rett og slett ut og forstyrre!

Les mer om vårt arbeid mot vold og overgrep her >