Foto: Redd Barna
2,4 millioner mennesker internt fordrevet i Kongo, en økning på mer enn 600 000 mennesker bare i år. Bildet viser tre interntfordrevne kvinner som har tatt keisersnitt på et sykehus i Goma, i Øst-Kongo.

M23 har trukket seg ut av Goma, men situasjonen er spent, og den humanitære krisen i området er prekær. 2,4 millioner mennesker internt fordrevet i Kongo, en økning på mer enn 600 000 mennesker bare i år.

– Barn er spesielt utsatt i katastrofer, fordi de lett kommer bort fra sine foreldre og igjen kan utnyttes i en sårbar situasjon.Situasjonen er svært kaotisk, mange familier er tvunget på flukt flere gjentatte ganger. Barn som kommer bort fra foreldrene sine risikerer til å bli rekruttert mot sin vilje til væpnede grupper som soldater, arbeidskraft eller til seksuelle tjenester, sier Redd Barnas leder for nødhjelp, Søren Pedersen.

Redd Barna er på plass i Goma, hvor vi har livreddende arbeid innen helse og ernæring, utdanning og beskyttelse av barn. Vi planlegger å nå 108 200 mennesker, 20 prosent av de som er berørt av konflikten.

– Vi jobber med å gjenforene barn med sine foreldre eller finner nye familier. I tillegg jobber vi med skole- og helsetilbudet. En annen viktig del av arbeidet er å gi informasjon til barn om hvordan de kan forsøke å unngå seksuelle overgrep og unngå å komme bort fra foreldrene sine samt hvordan de kan sikre god hygiene, sier Pedersen.

Foto: Redd Barna
Redd Barna har arbeidet i Kongo siden 1994. Vårt arbeid består blant annet i å identifisere barn som er alene og barna som er mest utsatt. Vi demobiliserer barn fra væpnede grupper til et normalt liv. Bare i fjor hjalp Redd Barna 2200 barn ut av væpnede grupper og gjenforente de fleste med sine familier.

Minst lykkelige i verden?

Denne uken viste The Legatum Prosperity Index at nordmenn er verdens lykkeligste folk. På den andre siden av skalaen finner man Kongo.

– Kongo er et land rikt på naturressurser, men krig og konflikt har dessverre ført til at en stor del av befolkningen har store humanitære behov. Til tross for en fredsavtale og at en overgangsregjering kom på plass i 2003, har deler av landet vært rammet av terror fra ulike militære grupper. Krigen krevde i sin tid tre millioner liv, på grunn av kamper, sykdommer og underernæring. Krigen i Kongo er en av, hvis ikke den, verste krisen i Afrika i de siste tiår, sier Pedersen.

Indeksen tar for seg 142 land, det vil si 96 prosent av verdens befolkning. Hvert land blir analysert og rangert ut fra flere ulike faktorer, som helse, sikkerhet, personlig frihet, muligheter, utdanning, økonomi og styresett. Afghanistan, Zimbabwe, Haiti, Den sentralafrikanske republikk, er landene som er rangert nederst sammen med Kongo.

Arbeidet i Kongo siden 1994

Redd Barna har arbeidet i Kongo siden 1994. Vårt arbeid består blant annet i å identifisere barn som er alene og barna som er mest utsatt. Vi demobiliserer barn fra væpnede grupper til et normalt liv. Bare i fjor hjalp Redd Barna 2200 barn ut av væpnede grupper og gjenforente de fleste med sine familier.

Foto: Redd Barna
Denne uken viste The Legatum Prosperity Index at nordmenn er verdens lykkeligste folk. Bildet er fra en flyktningleir utenfor Goma.
Foto: Redd Barna
Redd Barna har arbeidet i Kongo siden 1994. Vårt arbeid består blant annet i å identifisere barn som er alene og barna som er mest utsatt. Vi demobiliserer barn fra væpnede grupper til et normalt liv. Bare i fjor hjalp Redd Barna 2200 barn ut av væpnede grupper og gjenforente de fleste med sine familier. Bildet viser Roger, 15, som står sammen med internt fordrevne i Kongo, for å få tildelt husholdningartikler.