• Over 450.000 fattige barn kan miste skoleplassen sin.
  • Sterke organisasjoner i Afrika, Latin-Amerika og Asia må legge ned viktig arbeid for barns rettigheter, for deres overlevelse og utdanning.

Dette er bare to eksempler på konsekvensene dersom neste års bistandsbudsjett kuttes slik regjeringen foreslår i sin tilleggsproposisjon som ble lagt frem forrige fredag, mener Redd Barna.

- Redd Barna har langsiktige avtaler med over 100 lokale partnere i 15 land. Et kutt på opp mot to tredeler, slik regjeringen foreslår, betyr at et flertall av disse avtalene må reforhandles eller brytes, sier Tove Wang, Redd Barnas generalsekretær. Hun åpnet appellene foran Stortinget i formiddag. Redd Barna viser til at over 600.000 barn går på skolen i dag som følge av Norad-avtalen Redd Barna har med staten. Dette vil trolig måtte reduseres kraftig dersom forslaget står seg.

Foto: Redd Barna/Philip Crabtree
- Vi er effektive i å nå frem til de fattigste og bekjempe fattigdom, sa Tove Wang i sin appell.

Mistillit?

- Det sitter langt inne å si dette, men det er vanskelig å tolke regjeringens forslag som noe annet enn et mistillitsforslag til sivilsamfunnsorganisasjonene i dette landet, sa Wang i sin appell. Hun viser til at få sektorer er så grundig etterprøvd, og resultatene målt, som innenfor langsiktig bistand.

Wang etterlyste kontinuitet og faglig begrunnelse fra regjeringen.

- Noen få uker etter at statsministeren sto på talerstolen i FNs generalforsamling sammen med Obama, paven og Malala og var en sterk og levende stemme for bærekraftsmålene, så går hun hjem og gjør disse historiske kuttene i langsiktig bistand. Bærekraftsmålene er nettopp til for de fattigste. Og det langsiktige bistandsbudsjettet er til for bærekraftsmålene. Dette henger ikke på greip, sa Wang.

 

Foto: Redd Barna/Philip Crabtree
Organisasjonene bak markeringen foran Stortinget understreket at det er mottakerne for norsk bistand som vil lide for kuttet i norsk bistand.

De sårbare vil lide

Appellantene understreket at det er mottakerne for norsk bistand, det vil si barna, de fattigste, mennesker med funksjonsnedsettelser, mennesker på flukt og med behov for beskyttelse også videre, som vil lide for kuttet i norsk bistand. Tre eksempel av mange fra Malawi, Nepal og Sør-Sudan:

  • Tenåringsgraviditet bland fattige jenter i Malawi er et omfattende samfunnsproblem. Tusener dør mens de føder barn, fordi de unge kroppene ikke tåler barnefødsel. Tusener flere får sine framtidsmuligheter ødelagt når de blir gravide for tidlig eller giftes bort. Kutt til Redd Barna i Malawi betyr at vi risikerer å måtte legge ned det viktige arbeidet for nær en million ungdommer for å sikre disse jentene en framtid.
  • I Nepal har det i en årrekke vært lagt ned et betydelig arbeid for å styrke sivil samfunn, inkludert barns, deltagelse i rapportering til FN om barns situasjon. Rapportene har vært instrumentelle i å åpne dialogen om barns rettigheter mellom myndighetene, sivil samfunnet og overvåkingsorganene. Uten Redd Barnas bidrag til dette arbeidet vil verdifulle prosesser for å fremme barns rettigheter i Nepal bli svekket.
  • Sør Sudan ratifiserte FNs barnekonvensjon i 2014 og Redd Barna arbeider med partnere for å styrke myndighetenes kapasitet til å oppfylle forpliktelsene de har overfor barn. Dersom støtten faller bort vil Redd Barna ikke kunne fortsette å støtte myndighetene eller det lokale sivilsamfunnet i dette grunnleggende og avgjørende arbeidet for å sikre barns rettigheter.
Foto: Redd Barna/Philip Crabtree
Hundrevis av mennesker og 160 organisasjoner møtte opp foran Stortinget i dag for å protestere mot regjeringens forslag til bistandskutt for neste år.