Foto: Andrea Gjestvang
Uskyldige opplevelser på nett og SMS, som vi voksne kaller «tull» eller «intriger», kan oppleves som dypt alvorlig for barnet – og bør bli tatt på alvor.

- Mange foreldre er ikke klar over barna har et aktivt sosialt liv på nett. Voksnes uvitenhet kan føre til at de ikke fanger opp ubehagelige situasjoner, mobbing og alvorlige krenkelser mot barn, sier Kaja Hegg, rådgiver i Redd Barnas Norgesprogram.

Hun opplever at mange foreldre er mest bekymret for at barna bruker for mye tid foran en skjerm og kan eksponeres for sterke medieinntrykk og bilder.

- Klart at dette er viktig, men foreldre bør vie like oppmerksomhet til hva som foregår den tiden er foran skjermen og hvordan det påvirker på hverdagen og kontakten med venner og kjente på skolen, understreker Hegg.

Stort behov for informasjon

Redd Barna opplever at foreldre har et stort informasjonsbehov når det gjelder barns nettvaner. Siden mange unge har tilgang til håndholdt teknologi, har også tilsynet og kontrollen med barnas sosiale liv blitt mindre.

- Foreldre må derfor hjelpe barna til å omgås på en trygg og ansvarlig måte. På den ene siden betyr det at de reglene og lovene som gjelder ellers også gjelder på nettet. Samtidig bør foreldre ta stilling til helt nye ting på nettet som er ukjente for dem. Det kan for eksempel være regler for bruk av passord, bruk av personverninnstillinger og hvordan de skal håndheve aldersgrenser, noe som ofte er lett å omgå på nett, sier Hegg.

Heftet Ditt barns sosiale liv på nett og mobil – hva er din rolle som forelder? gir en oversikt over de mest populære nettstedene og nettsamfunnene for barn og unge, og inneholder råd og veiledning til foreldre.

Heftet vil deles ut i forbindelse med Redd Barnas nettvettforedrag og den vil deles ut på Barnevaktens foreldreforedrag.

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.

Bestill heftet på post@reddbarna.no og/eller kontakt oss på telefon 22990900.
For mer informasjon om vårt arbeid for å skape en tryggere internetthverdag for barn og unge, se www.reddbarna.no/nettvett

Heftet er laget av Redd Barnas søsterorganisasjon i Danmark og Det Kriminalpreventive Råd.