Foto: Redd Barna/Tanvir Ahmed
Stormen Mahasen er ventet å nå kysten torsdag kveld. Bildet viser skader etter en syklon som traff Bangladesh i oktober.

Stormen Mahasen klassifiseres tirsdag i kategori 1, noe som betyr at den har en hastighet på mellom 119 og 153 kilometer i timen. Den er ifølge lokale myndigheter ventet å nå kysten av Bangladesh og Myanmar torsdag kveld.

Områdene som er forventet å bli rammet hardest ligger sør for Chittagong i Bangladesh og delstaten Rakhine i Myanmar.

Redd Barna er allerede etablert i området man antar vil bli berørt av stormen. De ansatte har opplæring i håndtering av krisesituasjoner og jobber nå med å forberede og informere lokalsamfunnet på stormen som er i vente. 

Advarsler er sendt ut til alle som ferdes langs kysten av Bengalbukten, der stormen er ventet å treffe først. Nødhjelpsarbeidere overvåker situasjonen nøye. 14 000 nødhjelpspakker med blant annet hygieniske artikler og varme klær er gjort klar til utdeling. I tillegg står fem vannforsyningsstasjoner, fire båter og 5 vannpumper klare til bruk.

Foreldre blir også bedt om å fortelle barna sine om stormen og oppfordres til å holde barna sine i nærheten for å forhindre at de kommer bort fra dem.

Gode forberedelser er viktigst

Foto: Redd Barna/Tanvir Ahmed
Redd Barna forbereder nå respons på storm i Bangladesh og Myanmar. 14 000 nødhjelpspakker med blant annet hygieniske artikler og varme klær er gjort klar til utdeling.

At befolkningen og organisasjoner som Redd Barna er godt forberedt i forkant av en potensiell krisesituasjon som dette er det viktigste for å lykkes i å begrense skadene. Redd Barna har jobbet mye med forebygging blant annet i Bangladesh.

– Det at Redd Barna allerede har nødvendig nødhjelpsutstyr tilgjengelig i Bangladesh gjør oss i stand til å redde flere liv, sier seksjonsleder for humanitært arbeid i Redd Barna, Søren Pedersen.

I arbeidet for å forebygge skadevirkninger av katastrofer er Redd Barna spesielt opptatt av barnas egne perspektiv. - Barn har en rett til selv å delta i forhold som angår dem, og har ofte perspektiver som gjør at de kommer med løsninger voksne ikke får øye på. De er derfor en svært viktig ressurs for oss i det forebyggende arbeidet, for eksempel i bygging av skoler, sier Søren Pedersen.

Bekymret for Myanmar

Størst bekymring for skadene av den tropiske stormen som nå er underveis gjelder situasjonen for de 140 000 menneskene i området Rakhine, som har blitt fordrevet på grunn av etnisk vold.

Om lag 20.000 rohingyaer bor i midlertidige leire i Rakhine etter de voldelige sammenstøtene mellom muslimer og buddhister i fjor. Mange bor i lavtliggende kystområder som er svært utsatt for flom og tidevannsbølger, mange i bambushytter og telt som ikke er beregnet å holde stand mot sterk storm.

Mandag kveld lokal tid forliste en båt med et ukjent antall mennesker, i et forsøk på å evakuere fra stormen, utenfor byen Pauktaw i delstaten Rakhine, ifølge NTB. Så mange som 200 personer er savnet, opplyser FN-organisasjonen OCHA.