Foto: Redd Barna/Eileen Burke
Taurai trives som førskolelærer i landsbyen, og mener barn som har gått på førskolen har et mye bedre utgangspunkt for å klare seg bra senere i livet. Nå er hun veldig glad for at hun skal få opplæring av Redd Barna i hvordan førskolen kan bli enda bedre.

Førskolen i Matau, Zimbabwe: Dusinvis av barn fra tre til fem år kommer til førskolen. De vasker hendene sine og samler seg i grupper for dagens aktiviteter. Først synger og leker de, så har de en kort pause. Deretter går barna på toalettet, så vasker de hendene. Etterpå flytter de innendørs, hvor de leker med dukker, etteraper dyrelyder, lærer farger og lager dyr i plastelina. Noen få timer senere er førskoledagen over, og mange begir seg hjemover. Noen må gå flere kilometer til fots hver vei.

Denne scenen beskriver en typisk dag på førskolen i landsbyen Matau på landsbygda i Zimbabwe. Om disse barna ikke hadde vært på førskolen, hadde de sannsynligvis passet geitene eller vært hjemme med bestemødrene sine. Og om sommeren ville de antageligvis brukt tiden på å jage fugler, aper og bavianer bort fra familiens lille åkerlapp.

Lite opplæring for førskolelærerne

Taurai (35) bor i nabolandsbyen Donzwambeva. Firebarnsmoren kjenner førskolen godt. Ikke bare har alle de fire barna hennes gått på førskolen, men hun har også vært instruktør der i 15 år. Det er like lenge som førskolen har holdt åpent. Det er også 15 år siden hun fikk sin eneste opplæringstime for lærere før hun begynte å undervise på førskolen selv.

– Jeg fikk opplæring i å ta vare på barn, ta dem til toalettet, observere hva de gjør og undersøke om de er syke, sier Taurai.

Foto: Redd Barna/Eileen Burke
– Noilet er et intelligent barn. Hun skiller seg ut fra de andre barna mine fordi hun er rask i oppfattelsen og lærer videre de nye kunnskapene sine til søsknene sine, sier Taurai om den fire år gamle datteren.

Førskoler som den i Matau finnes over hele Zimbabwe. I de fleste førskolene har imidlertid de ansatte liten elle ringen faglig opplæring i hvordan de kan følge opp barnas helse og utvikling og forberede dem til skolen.

Dropper ut i første klasse

Resultatet er at mange barn ikke er klare for skolestart når de begynner i første klasse. Da fortviler de lett over at de ikke klarer å henge med på skolen, og mange dropper ut. Statistikken bekrefter dette: Ved Matau barneskole slutter fem prosent av både første- og andreklassingene hvert år.

Det er grunne til at Redd Barna har startet et førskoleprogram i Matau og nabolandsbyene i de fattigste delene av Zimbabwe.

– Vi trener opp de førskoleansatte i hvordan de best kan styre en førskole, hvordan de kan planlegge og gjennomføre gode pedagogiske aktiviteter med barna og hvordan de kan oppmuntre leken. Dette er avgjørende for at et førskoleopplegg skal være vellykket, sier Moses Mukabeta, som er ansvarlig for Redd Barnas førskoleprogram.

Gjennom en velfungerende førskole kan barna få den nødvendige sosiale, psykologiske og kognitive utviklingen.

Taurai er glad for at hun og kollegene nå skal få en mer grundig opplæring.

– Det går bedre med barn som går på førskolen enn med de som ikke gjør det. Det blir veldig bra å få trening ”på alt” så barna får en enda bedre mulighet til å lykkes, sier hun.