Foto: Redd Barna/Inge Lie
Tove R. Wang på besøk i Redd Barnas barnevennlige områder i Libanon tidligere i år.

Gjennom to underskriftskampanjer har 13.000 nordmenn støttet Redd Barnas arbeid for å få FN til å uttale seg om de mange overgrepene mot barn i Syria. Den siste appellen ble overlevert Sikkerhetsrådet  i november i fjor. I natt skrev Sikkerhetsrådet at volden må opphøre umiddelbart. Rådet fordømmer de «omfattende menneskerettsbruddene» til den syriske regjeringen og «ethvert menneskerettsbrudd» som måtte bli begått opprørerne. Uttalelsen har ikke bindende kraft.

- Når vi vet hvor vanskelig det har vært å samle seg om en uttalelse er dette veldig bra. Nå må vi håpe at situasjonen i Syria roer seg. Dessverre har det ikke skjedd til nå, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang. Redd Barna ber nå Sikkerhetsrådet gå sammen om en plan som kan sette en stopper for volden.

Uhindret, humanitær tilgang

- Vi ber om at humanitære organisasjoner får uhindret tilgang. Dette må alle parter i konflikten sikre. Redd Barna krever også at krenkelser av barns rettigheter må dokumenteres, så rette vedkommende kan stilles til ansvar, sier Wang.

Bare i år har 700.000 mennesker flyktet fra Syria, og totalt er 1,3 millioner mennesker på flukt fra konflikten. Vi har forsøkt å svare på noen av de vanligste spørsmålene rundt krisen. Er det for eksempel realistisk å håpe på fred? Se våre spørsmål og svar:

Hvor mange er berørt? Hvor mange barn er blitt flyktninger som følge av konflikten i Syria?

Foto: Redd Barna/Jonathan Hyams
Nur på åtte år er en av flyktningene i Za'atari leir, Jordan.

Konflikten i Syria har vart i over to år. Fire millioner mennesker har akutt behov for nødhjelp, og flyktningetallet i regionen er i mars 2013 beregnet til 1.3 millioner.
De siste tre månedene har flyktningetallet eksplodert. Flere mennesker har flyktet fra Syria i 2013 alene, enn resten av tiden konflikten har vart. Barn utgjør halvparten av befolkningen. Redd Barna regner med at det lever 686 000 flyktningbarn i regionen rundt Syria.

Hvordan blir syriske barns rettigheter krenket?

Redd Barna er svært bekymret over meldingene vi har mottatt om brudd på barns rettigheter i konflikten. Barns rettigheter gjelder også i væpnet konflikt. Alle aktører må respektere forpliktelsen de har som følge av internasjonal lov, og sikre at barn er beskyttet mot vold.

Noen barn har sett forferdelige ting, som selv voksne ville hatt problemer med å takle. Flere har opplevd angrep på skolebygninger og mistet nære familiemedlemmer og venner. Barna har fortalt oss at de er engstelige på vegne av familie og venner som de har etterlatt i Syria.

Hva kan gjøres for å beskytte barn som er påvirket av konflikten?

Nå må vi sikre at barn i krigssoner blir beskyttet, og at nødhjelpsorganisasjonene kan nå fram med den hjelpen de har så akutt behov for. Redd Barna er overbevist om at lidelsen kun kan stoppe om krigen gjør det, så prosessen med å forsone og gjenoppbygge landet kan begynne.

Vi må derfor handle og kreve handling fra våre ledere, før vi taper en hel generasjon av barn og ødelegger Syrias fremtid. Landene i FNs sikkerhetsråd må gå sammen og skåne Syrias barn og deres familier mot mer meningsløs lidelse.

Hvor mange barn er døde?

Det er svært vanskelig å beregne hvor mange som er døde. FN har rapportert om rundt 70 000 drepte siden kampene startet. Vi er svært bekymret over at mange flere vil bli drept, om kampene fortsetter.

Hva vil skje fremover?

Foto: Redd Barna/Jonathan Hyams
I 2013 har flyktningstrømmen ut av Syria eksplodert. Det er vanskelig å forutse hvor lenge konflikten vil vare.

Ingen kan forutse hvor lenge konflikten vil vare. Kampene er intensivert den siste tiden, som har resultert i nok en flyktningstrøm. Vi vet at situasjonen i Syria sannsynligvis ikke blir bedre i den nærmeste fremtid.

Er det realistisk å håpe på fred?

Dessverre er det usannsynlig at konflikten i Syria løses raskt. Men det betyr ikke at vi ikke skal kjempe på vegne av barna som er fanget i krigen. Redd Barna tror fullt og fast på at dette er vår oppgave: Vi må fortelle om de lidelsene Syrias barn går gjennom. For hver dag som går, blir stadig flere barn utsatt for dødelige trusler.

Redd Barna er i Syria for å sikre at de berørte får grunnleggende hjelp. Men skal de vende tilbake til deres normale liv, har Syrias befolkning behov for fred.

Hva mener dere det internasjonale samfunnet kan gjøre?

Redd Barna er glad for uttalelsen til sikkerhetsrådet i natt. Nå må rådet gå sammen om en plan som kan sette en stopper for volden i Syria. Makthavere må kreve at nødhjelpsorganisasjoner får humanitær, uhindret tilgang. Dette må alle parter i konflikten sikre. Redd Barna krever også at krenkelser av barns rettigheter må dokumenteres, så rette vedkommende kan stilles til ansvar.

Hva gjør Redd Barna i regionen?

Foto: Redd Barna/Jonathan Hyams
Barn i aktiviteter på Redd Barnas barnevennlige områder i Za'atari, Jordan

De mest sårbare barna er inne i Syria. Her jobber Redd Barna for å dekke grunnleggende behov, som utlevering av mat og klær. I Irak, Libanon og Jordan jobber Redd Barna blant annet med å få barna tilbake på skolebenken. Denne operasjonen innebærer utlevering av skoleutstyr, undervisning og psykososial støtte til barn og unge. Nå driver vi 53 barnevennlige områder, som tilbyr barna et sted for organiserte aktiviteter, læring og lek, i tillegg til andre aktiviteter med fokus på barns beskyttelse.

Vi distribuerer også hygienepakker i flyktningleirene, og er del av en større distribusjon av mat drevet av WFP i Za’atari. Her jobber vi også med et stort program som sikrer ernæring til nyfødte og små barn. I Libanon sørger vi for at gravide, nye mødre og barn har tilgang til helsetjenester.

Hva kan du gjøre?

Nødhjelpsresponsen til Syria er kraftig underfinansiert. I juli 2012 satte Redd Barna et ambisiøst mål om å nå minst 1.2 millioner mennesker. Du kan bidra, se mer her