Foto: Redd Barna
12. januar 2010 ble Haiti rammet av et kraftig jordskjelv. Redd Barna jobber for å gi barna på Haiti – og andre kriserammede områder – tilgang på utdanning av god kvalitet.

Resolusjonen er en sterk oppfordring til alle medlemsland om å sikre barns rett til utdanning, selv i land rammet av konflikt.

– Denne resolusjonen kommer som et resultat av Redd Barnas arbeid for å sette utdanning for barn i krisesituasjoner på den politiske dagsorden. Vi er glade for at FNs generalforsamling nå oppfordrer til økt fokus på disse barnas sikkerhet og rett til utdanning, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang.

Klar oppfordring til FNs medlemsland

FNs medlemsland fordømmer med denne resolusjonen alle angrep på skolebarn, lærere og utdanningsinstitusjoner, og oppfordrer alle parter i konflikter til å respektere elever og utdanningspersonell.

Resolusjonen om utdanning i krisesituasjoner oppfordrer alle FNs medlemsland til å:

Foto: Redd Barna
På denne skolen i Siuna, Nicaragua, holder barna beredskapsøvelse. På skolen lærer barna hvordan de skal forholde seg dersom en naturkatastrofe inntreffer.
  1. Endre sine lovverk slik at angrep på skoler blir definert som kriminelle handlinger – og mulige grove brudd på Geneve-konvensjonen eller krigsforbrytelser i henhold til Roma-traktaten.
  2. Sikre at katastrofeforebygging og sikkerhet blir en viktig del i alle faser av planlegging, bygging og rehabilitering av skoler.
  3. Gjøre rask tilgang til utdanning til en del av freds- og gjenoppbyggingsprosesser etter krig og konflikt.
  4. Sørge for at jenters spesielle behov blir ivaretatt i konflikt- og nødhjelpssituasjoner, og sikre jenter tilgang til kvalitetsutdanning.

 

Generalforsamlingen ber også medlemsland – og private aktører – om å vurdere å øke bevilgninger og støtte til utdanningsprogrammer.

Ord må omsettes i handling

FNs resolusjoner anses som beslutninger eller anbefalinger gjort av medlemslandene, de er ikke juridisk bindende. Resolusjonen representerer et felles standpunkt. Den fører ikke til endringer av menneskerettighetene eller humanitær lov, men den forsøker å tydeliggjøre hvordan internasjonal lov og menneskerettigheter har betydning for barns rett til utdanning.

– FNs generalforsamling erkjenner med denne resolusjonen hvor viktig utdanning i krisesituasjoner er. Nå må flotte ord og beslutninger omsettes i handling, sier Tove R. Wang.