Foto: Redd Barna
Haitiske myndigheter har ansvaret for å flytte menneskene fra en flyktningleir i Petion-Ville Club i Port-au-Prince til en ny kriseleir i Corail Cesselesse, nord for Port-au-Prince.

I disse dager blir mer enn 5000 mennesker flyttet fra en flyktningleir opprettet etter jordskjelvet i Haiti. Masseflyttinger av mennesker vil sette barn i fare for å komme bort fra foreldrene sine, utsettes for overgrep og menneskehandel, frykter Redd Barna.

– Dette er en kriseevakuering for sårbare mennesker som bor i farlige soner i leiren. Familiene er ikke trygge der de bor i dag. Barna er spesielt utsatt i de overfylte leirene og med regntiden øker blant annet faren for at sykdommer sprer seg. I følge myndighetene er dette en nødvendig operasjon for å redde livene mennesker i fasesonen. Totalt bor det cirka 43 000 mennesker i denne flyktningleiren, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang, som for kort tid tilbake besøkte Haiti.

Mennesker flyttes fordi livene deres står i fare for å gå tapt når regntiden nå står for døren med jordskred og flom som resultat. Haitiske myndigheter har ansvaret for å flytte menneskene fra en flyktningleir i Petion-Ville Club i Port-au-Prince til en ny kriseleir i Corail Cesselesse, nord for Port-au-Prince.

Bekymret for barna

– At barn nå igjen må flytte øker sjansen for at de kommer bort fra foreldrene sine og for at de kan bli utsatt for menneskehandel. Barna blir nok en gang tatt i fra den lille tryggheten de hadde bygget i løpet av de siste tre månedene. Vi er svært bekymret for at barn igjen vil bli utsatt for overgrep og utnyttelse, sier Wang.

Hun sier at sikkerhetssituasjonen i Haiti fremdeles er vanskelig og barn er spesielt utsatt. Barna i Haiti er allerede hardt rammet av det de har sett og opplevd.
 
Flytting av mennesker på grunn av regntiden er i gang. Den neste flyktningleiren som står for tur er Vallee de Bourdon. Her vil folk bli flyttet til Tabarre Issa, som allerede er klargjort for nye innbyggere. Haitiske myndigheter planlegger å flytte flere folk til overgangsleire. Redd Barna og andre organisasjoner vil støtte myndighetene i arbeidet. 

Nærmere 400 000 barn foreldreløse for jordskjelvet

Foto: Redd Barna/Kate Conradt
Den første Redd Barna-containeren med nødhjelp ble kjørt inn til Haitis hovedstad med lastebil fra nabolandet Den dominikanske republikk.

Før jordskjelvet, som rammet over tre millioner mennesker og gjorde en tredjedel av disse hjemløse, var allerede 380 000 barn foreldreløse. Det vil si at de hadde mistet en eller begge foreldre. Nå er enda flere barn foreldreløse eller har kommet bort fra foreldrene sine, noe som igjen øker faren for misbruk og utnyttelser.

Redd Barna har igangsatt en rekke tiltak for å beskytte barn, gi dem mat, husly, helse- og skoletilbud. Organisasjonen har opprettet 20 trygge lekeområder i Port-au-Prince og Jacmel, som gir et tilbud til over 100 barn hver dag. Mer enn 15 000 barn har fått muligheten til å leke, synge og sosialisere med andre barn for å normalisere hverdagen sin. Redd Barna arbeider også med å gjenforene barn med sine foreldre, gi dem et midlertidig omsorgstilbud og undersøker barnas tilstand.

En rekke humanitære organisasjoner, herunder Redd Barna, har blitt bedt om å støtte myndighetene i arbeidet for å beskytte behovene til menneskene som er drevet på flukt i sitt eget land.

– Vi kommer til å arbeide med å beskytte barna gjennom nye flyttinger og vil blant annet sette opp en helseklinikk, trygge lekeområder og utdanningstilbud i den nye leiren i Corail Cesselesse. Vårt fokus vil være å minimere risikoen som kvinner og barn utsettes for, sier Wang.

I dag er det tre måneder siden jordskjelvet rammet Haiti. Redd Barna har gitt nødhjelp til en halv million mennesker, hvorav 240 000 barn.

Last ned rapporten om Redd Barnas nødhjelpsarbeid i Haiti >