Foto: Redd Barna/Michael Klosson
Dero Mohamad Yusuf flyktet fem dager bakpå et lasteplan fra Somalia og over grensen til Etiopia sammen med mannen og deres fire barn fordi familien ikke lenger kunne få tak i mat og vann hjemme.

Over grensen i sørlige Etiopia samler flyktningene seg i to områder: Et senter for de som ennå ikke er blitt registrert, og et transittsenter for de som venter på transport til de flyktningleirene i nærheten.  

Redd Barna deler ut mat til underernærte somaliske barn som har krysset grensen over til Etiopia. Nå er det mer enn 20 000 mennesker på de to venteområdene, mens til sammen over 100 000 mennesker nå bor i flyktningleirene sør i Etiopia.

Lang ventetid

Det overveldende høye antallet av nye flyktninger som kommer hver dag, gjør at somalierne må vente i flere uker før de blir registrert. Tilgangen på mat i ventetiden er minimal. For å bedre på situasjonen, deler Redd Barna ut en enkel, men næringsrik mais- og soyagrøt til de akutt underernærte barnas om venter på de to sentrene.  Dette måltidet kan utgjøre forskjellen på liv eller død for familiene som venter på å få papirene i orden og bli sent til en av flyktningleirene. 

2,85 millioner somaliere har nå et akutt behov for nødhjelp som følge av matmangelen i hjemlandet. Det tilsvarer hver tredje somalier. Så langt har media fokusert på flyktningene som krysser grensen til Kenya, men bare i juni reiste mer enn 23 000 somaliere også til Etiopia i håp om å finne mat og vann nok til å overleve der.

– Flyktningstrømmen over Dolo Aldo-grenseovergangen er den mest akutte humanitære krisen i Etiopia i dag. Når man ser på antallet mennesker som er rammet, er dette en av de verste tørkekatastrofene verden har opplevd på svært lenge, sier Redd Barnas amerikanske landdirektør i Etiopia, Duncan Harvey.

Foto: Redd Barna/Michael Klosson
De første seks dagene som Dero Mohamad Yusuf og familien hennes ventet på å bli registrert som flyktninger i Etiopia, fikk de verken vann eller mat. Nå får de ernæringsrik mais- og soyagrøt av Redd Barna.

Vanskelig å skaffe mat 

Firebarnsmor Dero Mohamad Yusuf reiste fem dager bak på et lasteplan sammen med mannen og barna, som er mellom ett og ni år gamle, fra hjemmet i Sør-Somalia og til Etiopia. Familien måtte flykte etter at tørken hadde tatt livet av alle husdyrene deres.

Vel over grensen ved Dolo Aldo ventet familien seks dager utenfor flyktningleiren på å bli registrert. De fikk verken mat eller drikke mens de ventet. Deretter tilbrakte de to uker ved transittsenteret før de fikk komme inn i selve flyktningleiren.

– Nå har vi vært her i 14 dager. Men vi fikk bare mat til de første seks dagene. Selv om solidariteten hos folk som bor i Dolo og blant oss flyktninger er veldig god og viktig, er det vanskelig for mannen min, barna og meg å få tak i noe å spise, sier Dero Mohamad Yusuf.

Ti millioner rammet

Tørken på Afrikas horn har rammet rundt ti millioner mennesker. I Etiopia alene kan antallet flyktninger fra tørken lett komme til å passere 200 000 på få måneder. Tusener av somaliere flykter til både Kenya og Etiopia hver eneste dag.

– Det er ikke ventet noe regn i regionen før september eller oktober, og uteblir regnet da også slik mange frykter, kommer krisen til å fortsette i mange måneder. De titusener av somaliere som allerede har forlatt hjemlandet eller som planlegger å reise nå, vil ha problmer med å kunne vende hjem igjen lenge ennå, sier Duncan Harvey.