Foto: Redd Barna/Hedinn Halldorsson
Opprettet 03.09.2015 - Sist oppdatert 14.09.2015

HVORDAN VI JOBBER

Første steg er alltid å få oversikt over de mest akutte behovene før vi legger en plan for hvordan vi best kan hjelpe de rammede barna og deres familier. Ofte betyr det at vi starter arbeidet med å få frem og dele ut de nødvendige nød-forsyningene så fort som mulig. Så langt det lar seg gjøre kjøper vi inn varer som tepper, vannbeholdere, mat og byggematerialer lokalt. For Redd Barna er også skolegang og beskyttelse en viktig del av den umiddelbare hjelpen. En rask normalisering av barnas hverdag reduserer farene for varige psykiske skader.

REDD BARNA I OG RUNDT SYRIA

Per juli er det registrert over 4 millioner syriske flyktninger i regionen, av dem over 2 millioner barn. Tallet på internt fordrevne inne i Syria er nå oppe i 7,6 millioner. Så langt har Redd Barna nådd i underkant av 3 millioner i og rundt Syria, av dem nesten to millioner barn. Redd Barna gir humanitær hjelp i Syria og nabolandene (Libanon, Jordan, Irak, Egypt og Tyrkia). Her jobber Redd Barna med beskyttelse, skole, helse, vann, sanitær, hygieneartikler, mat og husly. Før vinteren setter inn deler vi ut tepper, varme klær med mer.

Foto: Redd Barna/Anna Pantelia
En liten jente fra Syria ser på nye flyktninger som kommer til flyktningeleiren Kara Tepe på Lesvos.

REDD BARNA I HELLAS

Redd Barna har nettopp startet arbeidet i Hellas. Her prioriterer vi å beskytte barna i flykningleirene slik at de er fysisk trygge, får mat, husly og basisartikler. Vi samarbeider med flere lokale organisasjoner og Redd Barna vil være tilstede i Aten, Lesvos, Kos og Chios. På øyene frakter vi sårede og familier med små barn fra båtene. Frivillige deler også ut blant annet vann, mat, bleier, våtservietter, såpe og bind.

REDD BARNA I SERBIA

I Serbia har vi fokus på familier og barn som flykter alene. Redd Barna har etablert barnevennlige områder hvor barn og familier kan finne trygghet og ro fra kaoset de står midt oppi. Både i Hellas og på Balkan retter responsen seg nå først og fremst mot flyktninger i transitt, en sårbar gruppe som ofte ikke registreres og dermed lettere blir ofre for menneskesmuglere og organisert kriminalitet. Men også flyktninger som vurderer å søke asyl i Serbia er økende. I Serbia setter vi i gang med utdeling av mat, beskyttelse, husly, basisartikler og hygienetiltak. Redd Barna driver også opplæring i barns rettigheter med sentrale fagfolk som kommer til å komme i kontakt med barn som flykter alene.

 

Foto: Redd Barna/Jonathan Hyams
En mor våker over sin datter på et mottakssenter på Sicilia etter å ha ankommet i båt fra Libya dagen før.

REDD BARNA I ITALIA

Over 10.000 barn har kommet til Italia så langt i år (per 17. august). 360 barn kom til kysten av Italia på bare tre dager (20. – 23. august) – 250 uten foreldre. Redd Barna har vært i kontakt med så godt som alle barn og barnefamilier som har flyktet over Middelhavet til Italia. Redd Barna økte antall ansatte i sommer. Vi jobber på alle offentlige mottak for mindreårige og barnefamilier og alle havner der flyktningene tas i land i Sør-Italia. Vi jobber også på asylmottak i Roma og Milano, der mange bor over lengre perioder.

Lampedusa og Sicilia (Calabria og Apulia)

Redd Barna har opprettet mobile barnevennlige områder i mottakshavnene, for å få hvile, ro og fysisk og mental støtte. Vi driver registrering av mindreårige og overvåkning av forholdene for barn på mottaket på Lampedusa. Redd Barna driver opplysningsarbeid til enslige mindreårige om deres rettigheter, og praktisk veiledning om velferdstjenester, blant annet helsehjelp, psykososial støtte og familiegjenforening, til barn og familier. Vi arrangerer aktiviteter for enslige mindreårige på asylmottak, blant annet fysiske aktiviteter, og opplæring. Barna får lære om hvor de har kommet, hvilke sosiale tjenester de har krav på, hvordan en eventuell gjenforening med familie kan foregå og hvilke problemer de kan møte ved å reise videre i Europa.

Roma

Redd Barna har etablert et barnevennlig område ved jernbanestasjonen (i Røde Kors sin teltleir). Vi driver opplæringstiltak av enslige mindreårige ved Civicozero-senteret og nattsenteret i Rome A28. Redd Barna bidrar også med rettshjelp, opplyser om faren ved ulovlig migrasjon og hjelper til med papirarbeid ved asylsøknader, samt gjenforeningsarbeid.

Milano

Redd Barna etablerte nye barnevennlige områder i sommer på jernbanestasjonen, med fritidsaktiviteter og utdanningsprogrammer. Vi sørger for utdeling av mat, helseundersøkelser, rettshjelp og annen psykososial støtte, samt innkvartering i andre boliger.

REDD BARNA I DANMARK

I Danmark har vi akkurat startet opp for å ta vare på barn og familier som kommer overgrensen fra Tyskland. De fleste av flyktningene er på vei mot Sverige. Redd Barna etablerer barnevennlige områder ved viktige transittpunkt.

REDD BARNA I TYSKLAND

Vi jobber vi med barn som flykter alene for å sikre at de blir tatt hånd om på riktig måte, og for å sikre at rettighetene deres blir ivaretatt. Redd Barna er til stede i seks asylmottak, og vi støtter andre mindre organisasjoner for å sikre at flyktningenes stemmer blir hørt, og at deres behov blir møtt på en god måte.

Foto: Redd Barna/Rebecca Jafari
To gutter på et mottak i Norge.

REDD BARNA I NORGE

Flere hundre jobber allerede som frivillige for Redd Barna på flyktningfeltet, både med barn i asylmottak og med flyktningbarn som har fått oppholdstillatelse i Norge. De er organisert i større og mindre grupper som driver ulike former for fritidsaktiviteter. I disse dager rekrutterer Redd Barna mange nye frivillige. Alle som vil være frivillig for asyl- og flyktningbarn får opplæring, og Redd Barna har krav til de som skal være frivillige, som at de må levere politiattest og signere våre etiske retningslinjer. Redd Barna jobber også for at det skal være ansatte med barnefaglig kompetanse på alle områder i asylsystemet som møter barn.

PENGENE KOMMER FREM

Redd Barna bruker 87,8% av sine penger på arbeid for barn, mens 12,2% brukes på administrasjon og til å skaffe flere penger.

Dersom du ønsker å bidra i nødhjelpsarbeidet: SMS: send FLUKT til 2434 (200 kroner) Konto: 7050 06 35280 Gavetelefon: 820 44 144 (200 kroner)

Vil du bli frivillig på mottak? Ta kontakt med Redd Barna på frivillig.flyktningbarn@reddbarna.no

Mer informasjon om å være frivillig >