Det kraftigste regnværet som noensinne er målt på Balkan har ført til livsfarlige flommer i flere elver i Bosnia Hercegovina og Serbia. Flommen rammer store deler av det nordvestlige Balkan, og i noen områder har vannet steget opptil fem meter.

Det meldes om store ødeleggelser på land og eiendom, og per nå har minst 35 mennesker mistet livet. Rundt 3 millioner mennesker bor i de rammede områdene, blant dem 900 000 barn. Serbias hovedstad Beograd med 1 millioner innbyggere er i faresonen, men har vært tidlig ute med forebyggende tiltak. 

Ekstra pengebevilgninger 

Redd Barna i Norge gir i dag 600 000 norske kroner ekstra til responsen, som nå er konsentrert rundt evakueringer, distribusjon av livsviktige varer som mat og pledd, og å spre informasjon om helsetiltak. 

- Vi gir ekstra penger i dag fordi den humanitære situasjonen krever en respons, og det er viktig at vi kan være tilstede også når krisen rammer nære land i Europa, sier Søren Pedersen, seniorrådgiver i Redd Barnas humanitærseksjon. - Vi vet at tusenvis av mennesker allerede er evakuert, og at det blant er tatt i bruk helikopter for å redde ut mennesker, forteller Pedersen. Han kan også fortelle om en vanskelig flukt langs bakken. 

- Det er også rapportert om mennesker som har måttet begynne å gå mot tørrere deler av landet, blant dem barn, babyer og gravide kvinner. 

Minefelt flyttes med vannet

Mine Action Centre i Bosnia Hercegovina uttrykker bekymring for at vannmengdene vil flytte kartlagte mineområder etter krigen på 90-tallet, noe som vil etterlate en trussel for befolkningen lenge etter at vannet har trukket seg tilbake.