Foto: Redd Barna
15 år gamle Pov Reach i lek med venner utenfor de midlertidige lærestedene som ble satt opp før flommen i 2013.

- Jeg mistet alle skolesakene mine under flommen, forteller Pov Reach. - Penner, blyanter, skolesekk og uniformer – alt ble borte. Jeg var veldig lei meg hele tiden da det sto på.  

15 år gamle Pov Reach snakker om storflommen han opplevde i 2011. Reach ble født i en fattig familie i landsbyen Omal nord for Kambodsjas hovedstad Phnom Penh. Her bor han med foreldrene sine i et lite hus mellom elvene Tonle Sap og Mekong.  

Selv om lavlandsområdet er utsatt for vannstigning, visste familien til Pov Reach lite om hva de kunne gjøre for å holde seg friske og trygge gjennom flommer den gangen. Mange i landsbyen ble evakuert, helsesentre oversvømt og skolebygg sto under vann og ble umulig å bruke. Pov Reachs familie hadde ingen steder å evakuere til, til tross for at vannet sto så høyt at alt han eide ble ødelagt.

Tiltak etter barnas behov

Foto: Redd Barna
Hvordan opplever barna flom, og hva kan gjøres? Sånne spørsmål er bakgrunn for tiltakene i Kambodsja. Her fra de midlertidige lærestedene, som sikrer at skolen fortsetter på tross av flom.

- Vi har en liten båt, men vi hadde ingen steder å reise, sier han.  Selv om familiens huset ble helt oversvømt, syns Pov Reach det verste var at han ikke kunne gå på skolen på over to måneder. Dette ville Redd Barna i Kambodsja gjøre noe med.

Hvordan lot de barna være med å bestemme. Det ble satt ned barne- og ungdomsgrupper i de utsatte områdene, som fortalte hva de har behov for i en sånn ekstrem situasjon. Dette resulterte i flere tiltak.  

Gjennom utdanningsprogrammer ble det holdt kurs for lærere i katastrofeforebygging. Blant annet lærte lærerne hvordan skolebygg, utstyr og hjem kan sikres mot flom. I samarbeid med skolemyndigheter og kriseberedskap i landet, fikk Redd Barna også lokalisert trygge områder for midlertidig undervisning. Hus som lå litt høyere, eller hadde sterkere struktur, ble tilrettelagt for undervisning, og alle i landsbyen fikk informasjon om hvor de skulle gå hvis det oppsto flom. I tillegg fikk familier som Pov Reach sin ekstra oppfølging og kunnskap om hvordan de kunne komme seg bedre gjennom en eventuelt ny flom.  

Midlertidige skoler

Foto: Redd Barna/Hanne Bjugstad
Rektor ved Chba Ambov-barneskole i Kambodsja har åpnet sitt eget hjem som midlertidig skole under flom. Da vi var på besøk, var vannstanden lav, og plassen ble brukt til andre ting.

De trygge områdene for midlertidig undervisning, sørger for at barna ikke trenger å være borte fra skolen i månedsvis. Lærerne har også fått ekstra utstyr som tavler, kritt, såpe og vannfiltre til bruk i krise, noe Pov Reach var veldig glad for da elvene igjen vokste i 2013. Nå kunne familien leve gjennom flommen uten panikk. Han hadde lært å lagre skoleutstyret sitt høyt, og visste hvor den midlertidige undervisningen holdt sted. To år tidligere var han lei seg i månedsvis gjennom flommen, nå var ting bedre.   

- Første gang jeg var på den midlertidige skolen, ga læreren meg en skrivebok, en penn, en blyant i en fin boks, sier han. - Jeg ble så glad! Redd Barna-ansatte og læreren min hadde allerede fortalt oss hva vi måtte gjøre om det kom flom. Jeg hadde bedt mamma om å lagre ris, fisk og saus, i tilfelle noe skulle skje.

Jeg hjalp også foreldrene mine med å samle ved, så kjøkkenhage som tåler vann og finne et trygt sted for dyrene. I tillegg hjalp jeg faren min med å reparere den lille båten etter forrige flom. Under denne flommen kom vi oss rundt, og hadde et sted å reise!

Barns erfaringer i globalt arbeid

Foto: Redd Barna/Hanne Bjugstad
Barnas deltakelse gjør Redd Barnas katastrofeforebyggende arbeid i Kambodsja til en suksess. Å få bidra fører også til økt trygghet blant barna det gjelder.

Redd Barna jobber tett med lærere og lokalasamfunn, som blant annet bidrar til god og effektiv informasjonsspredning. I Kambodsja samarbeider vi også tett med landets myndigheter. For eksempel engasjerte utdanningsministeren seg personlig i arbeidet med midlertidige læresteder, og modellen ble tatt inn i utdanningsdepartementets planer og spredt til hele landet. 

Barns deltakelse i Redd Barnas katastrofeforebyggende arbeid, er mye av grunnen til at dette fungerer så godt i Kambodsja. Barnas erfaringer og bekymringer blir hørt, og legger grunnlaget for videre arbeid. Følelsen av å bidra, gjør også barna tryggere.

Deres erfaringer spiller også en rolle for barn i andre land. Barne- og ungdomsgruppene i Kambodsja består av barn i forskjellige regioner i landet, noe som gir et større bilde av hvordan barn opplever krisesituasjoner. Erfaringene deres er delt i det globale, katastrofeforebyggende arbeidet til Redd Barna. Sånn spiller barn som Pov Reach en viktig rolle i internasjonal utvikling - barn skal slippe å bekymre seg, miste skolegang og alt de eier unødig.