Foto: Redd Barna/Rebecca Jafari
Nå bor det 9000 barn på norske mottak. Aldri før har det bodd så mange barn på mottak som nå. Hvis barn og unge som kommer alene til Norge kun får midlertidig opphold, betyr det at de vil leve mange år i utrygghet og frykt.

Regjeringen la i dag frem sine innstrammingsforslag for Stortinget, etter at forslagene har vært på høring. Selv om ordlyden i forslagene om midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere er endret noe, så er det i praksis de samme forslagene som innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug opprinnelig foreslo. Det betyr at alle barn som kommer alene, også de yngste, vil kunne få midlertidig opphold. Dette er en stor endring fra nåværende ordning, hvor det bare er en liten gruppe av de mellom 16 og 18 år som får midlertidig opphold frem til de er myndige.

- Dersom forslagene blir godkjent av Stortinget vil flere tusen barn måtte leve en hel barndom i uvisshet og i konstant frykt for hva som vil skje med dem. Dette strider med barns grunnleggende behov for trygghet og stabilitet, sier Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barna.

Har ikke hørt på kritikken

Regjeringen har fått massiv kritikk fra fagfolk og eksperter fra inn og -utland, støttepartiene Venstre og Krf, FNs menneskerettighetskommisær og FNs barnekomite for forslagene om at alle barn, også de under 16 år, skal kunne få midlertidige oppholdstillatelser.

- Regjeringen har nå valgt å ikke høre på denne kritikken. Forslagene regjeringen legger fram utelater viktig kunnskap om de alvorlige konsekvensene endringene vil innebære for barna, sier Skybak.

Foto: Redd Barna/Rebecca Jafari
Ordningen med midlertidig opphold, som til nå kun har rammet en liten gruppe av de mellom 16 og 18 år, har vist seg å være svært skadelig. Redd Barna er opprørt over at en dokumentert skadelig ordning skal utvides til å gjelde flere og yngre barn.

Regjeringen begrunner forslagene med at dette vil hindre at barn blir sendt ut på en farefull ferd mot Europa. Denne antakelsen er ikke begrunnet med fakta. Aldri før har det vært så mange barn på flukt i verden som det er i dag. Innstrammingene kan kanskje føre til at færre barn kommer til Norge, men årsakene til at barn og unge må flykte vil fortsatt være de samme.

- Vi må ikke glemme hvilke barn vi her snakker om. Det er barn som er alene på flukt fra land preget av krig og konflikt, som Syria, Afghanistan og Eritrea. Dette er sårbare barn med mange tunge erfaringer fra hjemlandet og flukten. Det disse barna trenger er forutsigbarhet og trygge rammer, sier Skybak.

Svært skadelig

Det er bredt dokumentert at midlertidig oppholdstillatelse er svært skadelig og ikke til barnets beste.

- Å leve med midlertidig opphold frarøver barn livsgleden og gjør dem syke. Ingen barn skal måtte leve slik. Nå må Stortinget gjøre det regjeringen ikke har gjort, de må lytte til ekspertene og ta barns rettigheter på alvor. På bakgrunn av det må Stortinget stemme ned forslagene om å utvide ordningen med midlertidig opphold til barn som har flyktet alene til Norge, oppfordrer Skybak.

Redd Barna har nå et opprop mot regjeringens forslag om at alle barn og unge som kommer alene til Norge kan få midlertidig opphold. Barn som har flyktet alene til Norge skal føle seg trygge - skriv under på oppropet her!