Foto: Redd Barna
Redd Barnas logo av småstein utenfor kontoret i Jalalabad.

De drepte er tre familiefedre som etterlater seg barn og enker, samt en ung mann. Den ene var sikkerhetsvakt og to jobbet i programavdelingen, blant annet med utdanning til afghanske barn.

- Det er med stor sorg vi har mottatt melding om fire drepte kolleger. Våre tanker går til de ansatte og deres pårørende som er berørt av angrepet. Vi vet at Afghanistan er et farlig sted å bo for barn, og vi vet at internasjonale organisasjoner risikerer å komme under angrep. Vi gjør alt vi kan for å sikre liv og helse til de ansatte. Vi ser av angrepet i Jalalabad at sikkerhetsrutiner ble iverksatt og fungerte, på den måten at de aller fleste ansatte kom trygt fra det, sier Redd Barnas generalsekretær Tove Wang.

Det var 50 ansatte på området da angrepet skjedde. Ingen internasjonal stab er stasjonert i Jalalabad, og det var heller ingen internasjonale ansatte på kontoret da angrepet skjedde. Fire medarbeidere ble drept, og fire lettere skadet. Resten ble reddet ut i live av afghanske sikkerhetsstyrker og politi. Opprørerne skal ha blitt drept. Også sivile på gaten og i nabolaget rundt kontoret skal ha blitt rammet. Angrepet skjedde kl. 9 lokal tid og varte i rundt 10 timer.

Internasjonal fordømmelse

Fordømmelsen mot angrepet er stor, både i Afghanistan og internasjonalt. Redd Barna har arbeidet i landet siden 1976 og er en kjent og organisasjon med tillit både i lokalbefolkningen, sivilsamfunnet og hos myndighetene. At en organisasjon med overveldende andel av afghanske ansatte, og som hjelper afghanske barn, skulle komme under et slikt angrep, forferder mange.

Det er likevel ikke første gang Redd Barnas ansatte har blitt utsatt for angrep. I april 2015 ble fem lokalt ansatte funnet drept etter at de var blitt bortført av væpnede menn i Uruzgan-provinsen en måned tidligere. 12 barn mistet sine foreldre.

Tilstede siden 1976

Frem til begynnelsen av 2000-tallet delte norske og svenske Redd Barna et kontor i Kabul, men i forbindelse med sammenslåingen av internasjonale Redd Barnas programmer ble arbeidet videreført gjennom det nasjonale programkontoret. Redd Barna arbeider tett med lokalsamfunn for å nå ut til barn, foreldre, lærere, landsbyråd, religiøse ledere, departementer, andre organisasjoner i sivilt samfunn og FN.

Redd Barnas hovedfokus er på utdanning, helse og ernæring, bekjempelse av fattigdom, barnerettigheter, katastrofeberedskap og tiltak for å beskytte barn. Vi er tilstede i 16 av landets 34 provinser, enten direkte eller gjennom lokale partnere. I 2015 nådde vi 6,9 millioner mennesker med våre programmer, 5 millioner indirekte og 1,9 millioner direkte. Av de vi nådde direkte var 63% jenter og kvinner og 47% barn. Redd Barna i Afghanistan har for tiden rundt 540 ansatte og over 600 lokalt frivillige. Kontoret i Jalalabad har rundt 60 ansatte. Norske Redd Barna har bidratt til den humanitære responsen i Afghanistan og har også hatt norske utsendte i landet i 2017.

Verste sted å være barn

Redd Barna har en unik adgang til landsbyer, samfunn og kulturer og løser utviklingsoppgaver på distrikts- og landsbynivå, gjennom samarbeid med eldreråd, barnekomiteer, med flere. Men utfordringene er fortsatt mange. Afghanistan er fortsatt et av de verste stedene i verden å være barn og flere millioner barn står uten tilgang på skole, de fleste er jenter. Nettopp derfor er det viktig å fortsette arbeidet, mener Tove Wang.

- Det er tøft å være barn i Afghanistan. Etter tiår med krig er landet gjennomgripende fattig og underutviklet, og med høyt konfliktnivå. Dette slår ut i dårlig utdanning, ekstrem barnedødelighet og underernæring. Jeg vil likevel si at til tross for store vanskeligheter er barna i Afghanistan forbausende robuste, kreative og utholdende. Vi vil fortsette å arbeide for de mest marginaliserte barna og gi dem et håp for fremtiden, sier hun.

(Saken er oppdatert 29/1)