Foto: Redd Barna/Jonathan Hyems
Isis (16) er en av mange jenter som har måttet slutte på skolen på grunn av graviditet. Her er hun med sin en måned gamle sønn, Carlo, i svigermorens hus i Sinaloa i Mexico. Isis er bekymret for at hennes plikter som mor og kone gjør det vanskelig å returnere til skolen.

 

De spurte er 18.000 voksne i 18 land, inkludert Norge, i den største undersøkelsen internasjonale Redd Barna noen gang har stått bak. For første gang ser vi på hvordan diskriminering påvirker barns livsmuligheter globalt.

Funnene gir støtte til Redd Barnas nye rapport «Every Last Child» som viser at selv om verden har gjort store framskritt med fattigdomsbekjempelse, blir noen grupper systematisk forbigått og utestengt på grunn av hvem de er og hvor de bor. Disse barna tilhører de mest sårbare gruppene i verden, og situasjonen forverres stadig.

Internasjonale funn

Nesten 40 prosent av de spurte oppga å ha fått sin barndom ødelagt på grunn av diskriminering.

- Dette tallet er sjokkerende høyt. Diskriminering skjer oftere enn vi liker å tro. Vi er nødt til å bekjempe diskriminering, skal de barna som står utenfor i dag få ta del i utviklingen og et verdig liv, sier generalsekretær Tove R.Wang.

Spørreundersøkelsen viser også at:

  • Nesten halvparten (49 prosent) sier at en av konsekvensene er at deres tilgang til utdanning ble negativt påvirket.
  • Litt over en tredjedel (35 prosent) sier de ikke fikk tilgang til kritisk viktige helsetjenester.
  • 56 prosent av respondentene hevdet at i løpet av de siste 20 årene, hadde diskriminering av barn ikke bedret seg i deres land. 36 prosent svarte at det hadde forverret seg.

På regionalt nivå er det de afrikanske respondentene som rapporterer de høyeste nivåene av diskriminering i sin barndom (58 prosent). Nesten halvparten av alle mennesker kartlagt i Asia (45 prosent) sier de ble gjenstand for diskriminering da de var barn.

Funn fra Norge

Av 1000 spurte i Norge svarer syv av ti nordmenn at de er bekymret for diskriminering mot flyktningbarn, men bare hver tredje nordmann tror at dette er et problem i Norge (34 prosent). Svaret overrasker Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang.

- FN har gjentakende ganger kritisert Norge for å ikke ivareta rettighetene til denne gruppen barn. Det er godt dokumentert at flyktningbarn er overrepresentert blant barn som lever i fattigdom i Norge. Barndomshjemmene deres er i asylmottak under forhold som vi ikke ville ha akseptert for våre egne barn. Mange får også et mye dårligere skole- og barnehagetilbud enn norske barn. Og særlig barn som flykter alene får ofte ikke den omsorgen og tryggheten de trenger, og blir alvorlig psykisk syke av det, sier hun.

18 land

Undersøkelsen ble foretatt i mars og april av konsulentfirmaet GlobeScan i følgende land; Nigeria, Kenya, Jordan, Indonesia, India, Filippinene, USA, Spania, Tyskland, Sør-Afrika, Mexico, Italia, Sverige, Kina, Danmark, Australia, Norge og Storbritannia.