Foto: Redd Barna
Redd Barna og WOW samarbeider for å gjøre nettvettreglene kjent blant barn og unge. Den som følger nettvettreglene kan føle seg tryggere på nett.

Utdelingen av nettvettmapper inngår som en del av Redd Barnas arbeid for en trygg bruk av Internett blant barn og unge. Målet med nettvettreglene er å beskytte barn mot nettrelaterte overgrep.

– Redd Barna har utarbeidet nettvettregler for barn fra ni til 13 år. Reglene skal bidra til at barn lærer seg å vise hensyn til hverandre og bli bevisste sin egen og andres atferd på nettet, sier Kaja Hegg, rådgiver i Redd Barna.

Nettvett for både barn og voksne

Redd Barna er svært fornøyd med at nettopp WOW bidrar til å gjøre nettvettreglene bedre kjent. Klesbutikkens målgruppe er jenter mellom åtte og 15 år, og WOW vet jo veldig godt hva disse jentene ønsker. Dette er en viktig målgruppe for Redd Barnas nettvettarbeid. Redd Barna håper samarbeidet skal gi økt oppmerksomhet rundt trygg nettbruk.

Foto: Redd Barna
Se etter skolemappa i WOW-butikken.

Frivillige holder foredrag til foreldre om barns bruk av sosiale medier og nettvett. Redd Barna ønsker slik å oppmuntre foreldre til et positivt engasjement for barns nettbruk. Det er viktig at foreldre har en dialog med barna om regler for deres atferd på nettet. Barn og unge er også en viktig målgruppe for vårt informasjonsarbeid om trygg nettbruk.

Vil forebygge nettrelaterte overgrep

Redd Barna og WOW har hatt et treårig samarbeid der de har støttet Redd Barnas arbeid for et tryggere internett. Støtten har bidratt til en forskningsrapport om omfanget av internettrelaterte overgrep mot barn, samt infomateriell om trygg nettbruk som deles ut av Redd Barnas foredragsholdere under skolebesøk.

– Dette er et utmerket eksempel på hvordan et samarbeid mellom Redd Barna og næringslivet kan bidra til å trygge barns hverdag og forebygge nettrelaterte overgrep. Vi håper bruken av nye kanaler vil gjøre nettvettreglene bedre kjent blant jentene, understreker Hegg.

Les mer om nettvettreglene her >

WOW-butikker finner du her >